Spjelkavik omsorgssenter

Spjelkavik omsorgssenter

Bygningen til Spjelkavik omsorgssenter - Klikk for stort bileteSpjelkavik omsorgssenter ligg sentralt til på Moa. Omsorgssenteret er eit av de største i Ålesund kommune, og inneheld fleire typar tenester og funksjonar.

Omsorgssenteret er tilhaldsstad for tre forskjellige verksemder:
 • Spjelkavik omsorgssenter som omfattar sjukeheimstenester
 • Sentralkjøkkenet leverer til institusjonar i Ålesund kommune og Kafé Rematun
 • Førebygging og meistring
  • Ergoterapi og fysioterapi
  • Syn- og hørselskontakt
  • Spjelkavik seniorsenter

Avdelingar

 • Rehabiliteringsavdelinga "Kollen": 11 plassar
 • Korttidsavdelinga "Holstoppen": 9 plassar
 • Langtidsplass, 5 avdelingar:
  • Mittetstua - avdeling for demente
  • Tua - psykogeriatrisk avdeling
  • Lillegjerdet - langtidsavdeling
  • Storegjerdet - langtidsavdeling
  • Rødlandstua - langtidsavdeling
 • Dagtilbod
 • Omsorgsbustader

Aktivitetar

Ved Spjelkavik omsorgssenter og sjukeheimstenester har vi eit stort tilbod til våre brukarar:
 • Forskjellige tilstelningar med eksterne aktørar - konsertar, musikkinnslag o.l.
 • Kino/filmkveldar
 • Leseombod i samarbeid med Ålesund bibliotek
 • Andakter i samarbeid med Spjelkavik kyrkjelyd
 • Samarbeid med barnehagar og skolar på ulike alderstrinn
 • Fellesturar og turar i nærmiljøet
 • Markeringar av forskjellige merkedagar
 • Songkafé kvar måndag i samarbeid med Førebygging og meistring
 • Svele-/vaffelbaking kvar veke med musikk og sosialt
 • Sansehage
Førebygging og meistring arrangerer gjennom sitt dagtilbod og seniorsenter eit stort og rikt omfang av faste og tilfeldige aktivitetar. Det blir utarbeidd eigen halvårsplan som du kan få ved å kontakte omsorgssenteret.

Tilbod

Adresse

Kontakt

 • Leiar: Fredrik Grüner, tlf 481 58 936
 • Sentralbord: 70 16 44 00
 • Holstoppen: 475 17 309
 • Kollen: 908 08 326
 • Rødland: 475 17 595
 • Mittet: 911 62 357
 • Tua: 900 60 828
 • Storegjerdet: 952 90 961
 • Lillegjerdet: 468 66 316
Til toppen