Spjelkavik omsorgssenter

Spjelkavik omsorgssenter ligg sentralt til på Moa. Omsorgssenteret er eit av de største i Ålesund kommune, og inneheld fleire typar tenester og funksjonar.

Omsorgssenteret er tilhaldsstad for tre forskjellige verksemder:
 • Spjelkavik omsorgssenter som omfattar sjukeheimstenester
 • Sentralkjøkkenet leverer til institusjonar i Ålesund kommune og Kafé Rematun
 • Førebygging og meistring
  • Ergoterapi og fysioterapi
  • Syn- og hørselskontakt
  • Spjelkavik seniorsenter

Avdelingar

 • Ansvarleg sjukepleiar 1. etg: 950 26 924
 • Mittetstua : 911 62 357
 • Tua: 900 60 828
 • Storegjerdet: 952 90 961
 • Lillegjerdet: 468 66 316

 

 • Ansvarleg sykepleiar 2. etg: 408 23 507
 • Holstoppen: 475 17 309
 • Kollen: 908 08 326
 • Rødland: 475 17 595

 

 • Omsorgsleiligheter bemannede 1. etg: 908 75 204
 • Dagavdeling/seniorsenter: 70 16 44 20
 • Sentralkjøkkenet: 70 16 45 10
 • Frisør: 99001382
 • Fotterapeut: 918 64 970 ( mandager, onsdager, fredager)

Aktivitetar

Ved Spjelkavik omsorgssenter og sjukeheimstenester har vi eit stort tilbod til våre brukarar:
 • Forskjellige tilstelningar med eksterne aktørar - konsertar, musikkinnslag o.l.
 • Andakter i samarbeid med Spjelkavik kyrkjelyd
 • Samarbeid med barnehagar og skolar på ulike alderstrinn
 • Fellesturar og turar i nærmiljøet
 • Markeringar av forskjellige merkedagar
 • Songkafé kvar måndag i samarbeid med Førebygging og meistring
 • Svele-/vaffelbaking kvar veke med musikk og sosialt
 • Sansehage
Førebygging og meistring arrangerer gjennom sitt dagtilbod og seniorsenter eit stort og rikt omfang av faste og tilfeldige aktivitetar. Det blir utarbeidd eigen halvårsplan som du kan få ved å kontakte omsorgssenteret.

Tilbod

Adresse

Kontakt

 • Sentralbord: 70 16 44 00
 • Leiar Spjelkavik omsorgssenter: Fredrik Grüner, tlf 481 58 936
 • Leiar sentralkjøkken: Anita Margrethe Hole Hofset, tlf 93262032
 • Leiar førebygging og meistring: Camilla Almås, tlf 99493553