Spjelkavik omsorgssenter

Spjelkavik omsorgssenter ligg sentralt til på Moa. Omsorgssenteret er eit av de største i Ålesund kommune, og inneheld fleire typar tenester og funksjonar.

Omsorgssenteret er tilhaldsstad for tre forskjellige verksemder:

 • Spjelkavik omsorgssenter som omfattar sjukeheimstenester
 • Sentralkjøkkenet leverer til institusjonar i Ålesund kommune og Kafé Rematun
 • Førebygging og meistring
  • Ergoterapi og fysioterapi
  • Syn- og hørselskontakt
  • Spjelkavik seniorsenter

Avdelingar

 • Ansvarleg sjukepleiar 1. etg.: 95 02 69 24
 • Mittetstua : 91 16 23 57
 • Tua: 90 06 08 28
 • Storegjerdet: 95 29 09 61
 • Lillegjerdet: 46 86 63 16

 

 • Ansvarleg sykepleiar 2. etg.: 40 82 35 07
 • Holstoppen: 47 51 73 09
 • Kollen: 90 80 83 26
 • Rødland: 47 51 75  95

 

 • Omsorgsleiligheter bemannede 1. etg.: 90 87 52 04
 • Dagavdeling/seniorsenter: 70 16 44 20
 • Sentralkjøkkenet: 70 16 45 10
 • Frisør: 99 00 13 82
 • Fotterapeut: 91 86 49 70 ( mandager, onsdager, fredager)

Aktivitetar

Ved Spjelkavik omsorgssenter og sjukeheimstenester har vi eit stort tilbod til våre brukarar:

 • Forskjellige tilstelningar med eksterne aktørar - konsertar, musikkinnslag o.l.
 • Andakter i samarbeid med Spjelkavik kyrkjelyd
 • Samarbeid med barnehagar og skolar på ulike alderstrinn
 • Fellesturar og turar i nærmiljøet
 • Markeringar av forskjellige merkedagar
 • Songkafé kvar måndag i samarbeid med Førebygging og meistring
 • Svele-/vaffelbaking kvar veke med musikk og sosialt
 • Sansehage

Førebygging og meistring arrangerer gjennom sitt dagtilbod og seniorsenter eit stort og rikt omfang av faste og tilfeldige aktivitetar. Det blir utarbeidd eigen halvårsplan som du kan få ved å kontakte omsorgssenteret.

Tilbod

Adresse

Kontakt

 • Sentralbord: 70 16 44 00
 • Leiar Spjelkavik omsorgssenter: Fredrik Grüner, tlf.: 48 15 89 36
 • Leiar sentralkjøkken: Anita Margrethe Hole Hofset, tlf.: 93 26 20 32
 • Leiar førebygging og meistring: Camilla Almås, tlf.: 99 49 35 53

Søk etter kontaktinformasjon