Skarbøvik sjukeheim

Skarbøvik sjukeheim

Bygningen til Skarbøvik sykehjem. - Klikk for stort bilete Skarbøvik sjukeheim ligg midt i Skarbøvika, med flott utsikt mot byen, og med kort veg til natur og Tueneset. Skarbøvik sjukeheim blei opna i 1988.

Avdelingar

Her er langtids-, korttids- og demensavdeling, samt bukollektiv. Bukollektivplassane gir tenester på sjukeheimsnivå, men betalingsordninga er annleis enn for sjukeheimar. Skarbøvik sjukeheim er også tilknytt Klipra bukollektiv for personar med demens.

 • Langtidsavdeling: 37 plassar
 • Bukollektiv for demente: 12 plassar
 • Skjerma avdeling for demente: 8 plassar

Aktivitetar

Ved Skarbøvik sjukeheim har vi ein del faste aktivitetar gjennom veka, og ein del faste arrangement gjennom året. I tillegg kjem andre aktivitetar avdelingsvis.
Vi har "Kulturutval" som planlegg desse aktivitetane.

 • Tilstelningar med eksterne aktørar: Konsertar, dans, musikk, foredrag med lysbilde og andre kulturinnslag.
 • Vi har ei aktiv pårørandeforeining som arrangerer musikkafé og tombola gjennom året, og som stiller opp som medhjelparar på andre arrangement.
 • Bingo ein dag i veka på kvar avdeling
 • Leseombod ein gang i veka
 • Andakter i samarbeid med kyrkje og organisasjonar kvar veke
 • Tradisjonelle årlege arrangement som: Nyttårsball, rullatorfestival, internasjonal kveld, "Den brune baren", førjulslunsj og juletrefest
 • Fast samarbeid med Skarbøvik barnehage gjennom året
 • "Kino" ca. ein gang i veka
 • Sosiale samlingar avdelingsvis som: allsong, trim, høgtlesing, baking, quiz m.m.
 • Vi har årskort på Atlanterhavsparken, som kan disponerast av pårørande/tilsette i følge med ein bebuar
 • Vi har for tida fleire frivillige aktivitetsvener som har avtale om regelmessige besøk til enkeltpersonar
 • Vi disponerer ein elektrisk sykkel med plass til to passasjerar
 • Hage i skjerma omgivnader

Tilbod

 • Frisør ein gang i veka.
 • Fotpleie to ganger i veka.

Det er også moglegheit for samtalar med prest/diakon eller representantar frå andre trussamfunn eller organisasjonar ved behov og ønske.

Adresse

 • Besøksadresse: Ole Thoresensgate 16, 6006 Ålesund
 • Postadresse: Skarbøvik sjukeheim, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Kontakt

 • Telefon: 70 16 50 00
 • Verksemdsleiar: Unni Urkedal Koppen
 • Avdelingsleiarar:
  • Avd 1: Synnøve Hjelseth Wiig
  • Avd 2 og Klipra bukollektiv: Tove Slyngstad
  • Avd 3: Silje Sofie Gjervik 
  •  
Til toppen