Hatlane omsorgssenter

Hatlane omsorgssenter held til i flotte lokale som var nybygde til hausten 2012.

Aktivitetar

Omsorgssenteret tilbyr ulike aktivitetar, og bidreg til at bebuarane får halde på med hobby- eller arbeidsaktivitetar.
Vi har fleire aktivitetstilbod, for eksempel:

 • Trim med musikk
 • Tilstelningar med eksterne krefter/konsertar/seniordans/temadagar med foredrag/lysbilde eller andre kulturinnslag
 • Bingo
 • Andakter i samarbeid med ulike kyrkjelydar
 • Førjulsfest og grillfest for pasientar og pårørande
 • Samarbeid med barnehagar og skolar på ulike alderstrinn
 • Frokostgrupper
 • Aktivitetstralle på kvar avdeling
 • «Bibliotek»-tralle/hylle på kvar avdeling
 • Turar i nærmiljøet
 • Film-/videosamlingar
 • Sosiale samlingar med kaffikos, høgtlesing frå aviser, quiz/gåter og allsang
 • Sansehage

Andre tilbod

 • Frisør
 • Fotpleie

Adresse

Besøksadresse: Bernmarka 6, 6016 Ålesund
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund

Sosiale medium: Hatlane omsorgssenter på Facebook

Avdelingar

Hatlane omsorgssenter har tre avdelingar: langtids- og korttidsavdeling, i tillegg til avdeling for demente.

 • 20 ordinære plassar
 • 30 ordinære demensplassar
 • 6 forsterka skjerma plassar 

 

Avdelingsleiarar: Janne Syversen, Camilla Abrahamsen og Beate H. Dahl.

Kontakt

Søk etter kontaktinformasjon