Blindheim omsorgssenter

Blindheim omsorgssenter ligg i landlege omgivnadar i indre bydel, med utsikt over fjord og fjell. Omsorgssenteret har langtids- og korttids- avdeling, samt lindrande avdeling og bukollektiv. Senteret har eit variert aktivitetstilbod.

Aktivitetar

  • Frisør
  • Fotterapeut
  • Kulturmedarbeidar har ansvar for aktivitetar for bebuarane og organiserer frivillige tenester.

Avdelingar

Blindheim omsorgssenter har 40 døgnplassar:

  •  Langtidsavdeling, 32 plassar
  •  Lindrande (palliativ) avdeling, 8 plassar
  •  Blindheim bukollektiv for demente, 12 bueiningar

Adresse

Besøksadresse: Skarpetegvegen 18, 6012 Ålesund
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund

E-post: blindheim.omsorgssenter@alesund.kommune.no 
Sosiale media: Blindheim omsorgssenter på Facebook

Kontakt

Telefonliste for Blindheim omsorgssenter for pårørande

1.etg.:

Sørstua 1: 94 86 62 51
Øststua 1: 94 86 90 71
Nord 1: 94 87 21 61
Natt 1 etg.: 94 86 72 68

2.etg.:

Hjertevakt / ansv.spl 2. etg fra kl. 08.00 - 15.30:  48 04 23 51

Lindrende 1: 90 63 52 31
Tegane 1: 94 81 53 92
Høgkubbe 1: 95 11 20 77

 

Søk etter kontaktinformasjon