Blindheim omsorgssenter

Blindheim omsorgssenter

Inngangspartiet. - Klikk for stort bileteBlindheim omsorgssenter ligger i landlege omgivnader i indre bydel, med utsikt over fjord og fjell. Omsorgssenteret har langtids- og korttidsavdeling, samt lindrande avdeling og bukollektiv. Senteret har eit variert aktivitetstilbod.

Aktivitetar

 • Frisør
 • Fotterapeut
 • Kulturmedarbeidar har ansvar for aktivitetar for bebuarane og organiserer frivillige tenester.

Avdelingar

Blindheim omsorgssenter har 40 døgnplassar:

 •  Langtidsavdeling, 32 plassar
 •  Lindrande (palliativ) avdeling, 8 plassar
 •  Blindheim bukollektiv for demente12 bueiningar

Adresse

Besøksadresse: Skarpetegvegen 18, 6012 Ålesund
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund

E-post: blindheim.omsorgssenter@alesund.kommune.no 

Sosiale media: Blindheim omsorgssenter på Facebook

Kontakt

 • Sentralbord: 70 16 41 00
   
 • 1.etg: avdelingssjukepleiar Marie Giske Dalen (tlf 70 16 41 43)
 • 2.etg: avdelingssjukepleiar Liv Sunde Braaten (tlf 70 16 41 35)
 • Blindheim bukollektiv - avdelingssjukepleiar Marie Giske Dalen (tlf 70 16 41 43)

Verksemdsleiar: Elin K. Vegsund

Til toppen