Blindheim omsorgssenter

Blindheim omsorgssenter ligger i landlege omgivnader i indre bydel, med utsikt over fjord og fjell. Omsorgssenteret har langtids- og korttidsavdeling, samt lindrande avdeling og bukollektiv. Senteret har eit variert aktivitetstilbod.

Aktivitetar

  • Frisør
  • Fotterapeut
  • Kulturmedarbeidar har ansvar for aktivitetar for bebuarane og organiserer frivillige tenester.

Avdelingar

Blindheim omsorgssenter har 40 døgnplassar:

  •  Langtidsavdeling, 32 plassar
  •  Lindrande (palliativ) avdeling, 8 plassar
  •  Blindheim bukollektiv for demente12 bueiningar

Adresse

Besøksadresse: Skarpetegvegen 18, 6012 Ålesund
Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund

E-post: blindheim.omsorgssenter@alesund.kommune.no 

Sosiale media: Blindheim omsorgssenter på Facebook

Kontakt

Verksemdsleiar: Elin K. Vegsund