Sandøy omsorgsdistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand, bufellesskap, dagaktivitetssenter og institusjon. Tenesta heldt til på Sandøytunet på Steinshamn.

Sandøytunet, Austrevegen 15, 6487 Harøy
Telefon: 70 16 57 80
Vakttelefon 992 86 741

Kontaktpersonar

  • Verksemdleiar: Ann Kristin Røyset, tlf 922 67 952
  • Konsulent: Sandra Sandøy
  • Avdelingsleiar Sandøy og Fjørtoft: Renate Finnøy
  • Avdelingsleiar Nordøyane: Helle Ingelsrud

 

Søk etter kontaktinformasjon