Sandøy omsorgsdistrikt

Tenesta omfattar dagaktivitetssenter, praktisk- og personleg bistand, heimesjukepleie, legevaktsatelitt, bukollektiv og sjukeheim. 

Tenesta er lokalisert i Sandøytunet på Steinshamn.

Adresse

Sandøytunet, Austrevegen 11, 6296 Harøy
Vakttelefon 99 28 67 41

Kontaktpersonar

 

Søk etter kontaktinformasjon