Hessa - Borgund heimetenestedistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand.

"Open omsorg" - det vil seie hjelp der du bur - blir gitt til innbyggarane frå Hessa i vest til og med Borgund i aust.

Hessa og Borgund heimetenestedistrikt

Avdelingar

Heimetenesta kan kontaktes kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.00.

 • Hessa og Aspøy heimeteneste,        tlf.: 90 84 44 55
 • Sentrum og Klipra heimeteneste,    tlf.: 48 22 30 63
 • Aksla og Ellingsøy heimeteneste,    tlf.: 90 86 21 49
 • Borgund heimeteneste,                    tlf.: 90 81 67 19
 • Volsdalen bukollektiv 
  • Post 2:  tlf.: 90 9 298 76 (natt 95 00 29 50)
  • Post 3:  tlf.: 95 00 29 50
  • Post 4:  tlf.: 90 85 40 53 (natt 48 29 65 12)
  • Post 5:  tlf.: 48 29 65 12

Kontaktinformasjon verksemd:

 • Postadresse:  Postboks 1521, 6025 Ålesund
 • Besøksadresse:  Nørvegata 1 C, 6008 Ålesund
 • Telefon: 70 16 31 50 (kl. 08.00 - 15.00)
 • Verksemdsleiar:  Ann Elin Myklebust 

Søk etter kontaktinformasjon