Hessa - Borgund heimetenestedistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand.

"Open omsorg" - det vil seie hjelp der du bur - blir gitt til innbyggarane frå Hessa i vest til og med Borgund i aust.

Hessa og Borgund heimetenestedistrikt

Avdelingar

Heimetenesten kan kontaktes hverdager mellom kl.08:00-15:00.

 • Hessa og Aspøy heimeteneste, tlf: 908 44 455
 • Sentrum og Klipra heimeteneste, tlf: 482 23 063
 • Aksla og Ellingsøy heimeteneste, tlf: 908 62 149
 • Borgund heimeteneste, tlf: 908 16 719
 • Volsdalen bukollektiv 
  • Post 2:  tlf: 909 29 876 (natt 950 02 950)
  • Post 3:  tlf: 950 02 950
  • Post 4:  tlf: 908 54 053 (natt 482 96 512)
  • Post 5:  tlf: 482 96 512

Kontaktinformasjon verksemd:

 • Postadresse:  Postboks 1521, 6025 Ålesund
 • Besøksadresse:  Nørvegata 1 c
 • Telefon: 70 16 31 50 (kl. 08:00 - 15:00)
 • Verksemdsleiar:  Ann Elin Myklebust 

Søk etter kontaktinformasjon