Hessa - Borgund heimetenestedistrikt

Hessa - Borgund heimetenestedistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand.

"Open omsorg" - det vil seie hjelp der du bur - blir gitt til innbyggarane frå Hessa i vest til og med Borgund i aust.

Avdelingar

 • Hessa-Aspøy, tlf: 908 44 455
 • Sentrum-Klipra, tlf: 482 23 063
 • Aksla-Ellingsøy, tlf: 908 62 149
 • Volsdalen bukollektiv 
  • post 2:  tlf: 909 29 876
  • post 3:  tlf: 950 02 950
  • post 4:  tlf: 908 54 053
  • post 5:  tlf: 482 96 512
 • Borgund, tlf: 908 16 719

Adresse

 • Postadresse:  Postboks 1521, 6025 Ålesund
 • Besøksadresse:  Nørvegata 1 c

Kontakt

Søk etter kontaktinformasjon

Til toppen