Åse - Blindheim heimetenestedistrikt

Tenesta omfattar heimesjukepleie, praktisk- og personleg bistand.

"Open omsorg" - det vil seie hjelp der du bur - blir gitt til innbyggarane frå litt utanfor Hatlaåstunnelen i vest (Borgundvegen 700, 702, 704, 711-767), vidare innover Lerstad og Olsvika heilt til grensa mot Skodje kommune. I nord dekker bydelen inn til Magerholm og sørover til Vegsundbroa og Sula kommune. Grunnkretsane omfattar Blindheim, Vegsund, Tørla-Humla, Myrland, Hatlehol, Emblem, Moa, Holen, Spjelkavika, Spjelkavikneset, Nakken, Hatlaåsen, Lerstad, Åsehaugen, Åse, Furmyr, Åsemulen, Breivika, Olsvika.

Avdelingar

  • Avdeling Åse-Lerstad, tlf.: 70 16 31 60
  • Avdeling Spjelkavik vest, tlf.: 70 16 31 74
  • Avdeling Spjelkavik aust, tlf.: 70 16 31 57
  • Avdeling Blindheim, tlf.: 70 16 40 43
  • Moa aldersbustader, tlf.: 70 16 21 70

Adresse

Postadresse: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøksadresse: Moavegen 11


Kontakt

 

Søk etter kontaktinformasjon

Meir kontaktinformasjon