Buteneste ytre

Verksemda har driftsansvaret for bestemte bustader til utviklingshemma og andre med sterkt nedsett funksjonsevne. Verksemda skal også ha eit førande ansvar for kompetanse- og utviklingstiltak i forhold til tenester for utviklingshemma og andre som har varige funksjonsnedsettingar.

Avdelingar

Leiing

Verksemdsleiar er Rigmor Aaland