Buteneste nordre

Verksemda har driftsansvaret for bestemte bustader til utviklingshemma og andre med sterkt nedsett funksjonsevne.

Verksemda skal også ha eit førande ansvar for kompetanse- og utviklingstiltak i forhold til tenester for utviklingshemma og andre som har varige funksjonsnedsettingar.

Avdelingar

  • Haram-Sandøy bustader tlf: 46 93 56 30
  • Haram bustader   tlf: 95 90 21 31
  • Skodje 1 bustader  
  • Skodje 2 bustader
  • Ørskog bustader

Leiing

Verksemdsleiar er Eirik Frøystad