Arbeid og aktivitet

Arbeid og aktivitet skal gi eit arbeids- og aktiviseringstilbod på dagtid til personar fra 18 år og oppover som ikkje deltar i ordinært arbeid.

Avdelinger

Arbeid og aktivitet, avdeling Sentrum 

 • Sorenskriver Bulls gate 15. Produksjonsavdeling. Skansen 1: 40906623, Skansen 2: 40809342, Sydvesten/butikken: 94177958 
 • Borgundvegen 199, aktivitetstilbod for eldre med funksjonsnedsettingar. Seniorgruppa: 40809343 
 • Hatlasvingen 46, aktivitetstilbod. A1: 40809341, A2: 47617538 og turgruppa: 40805888 
 • Avdelingsleiar Trine Heggen: 95773571 

Arbeid og aktivitet, avdeling Nordre 

 • Prestemarka dagtilbod, arbeids- og aktivitetstilbod
  Nedreskodjevegen 10, Skodje
  • Gruppe aust: 91006298
  • Garden 91379794
  • Fargeskrinet: 47514651 
 • Brattvåg dagaktivisering
  Dalevegen 46
  • Aktivitetstilbod 47682419 
  • Avdelingsleiar: Solveig Sandbukt 95180898 

Verksemdsleiar: Stine Løvold