Arbeid og aktivitet

Arbeid og aktivitet skal gi eit arbeids- og aktiviseringstilbod på dagtid til personar fra 18 år og oppover som ikkje deltar i ordinært arbeid.

Verksemdsleiar: Stine Løvold