Arbeid og aktivitet

Arbeid og aktivitet skal gi eit arbeids- og aktiviseringstilbod på dagtid til personar fra 18 år og oppover som ikkje deltar i ordinært arbeid.

Avdelinger

Arbeid og aktivitet, avdeling Sentrum 

 • Sorenskriver Bulls gate 15, produksjonsavdeling: Skansen 1: 40 90 66 23, Skansen 2: 40 80 93 42, Sydvesten/butikken: 94 17 79 58 
 • Borgundvegen 199, aktivitetstilbod for eldre med funksjonsnedsettingar, Seniorgruppa: 40 80 93 43 
 • Hatlasvingen 46, aktivitetstilbod:  A1: 40 80 93 41,  A2: 47 61 75 38 og turgruppa: 40 80 58 88 
 • Avdelingsleiar: Trine Heggen: 95 77 35 71 

Arbeid og aktivitet, avdeling Nordre 

 • Prestemarka dagtilbod, arbeids- og aktivitetstilbod
  Nedreskodjevegen 10, Skodje
  • Gruppe aust: 91 00 62 98
  • Garden: 91 37 97 94
  • Fargeskrinet: 47 51 46 51 

Verksemdsleiar: Stine Løvold

Søk etter kontaktinformasjon