Mellombels bustad for bustadslause

Om du har blitt akutt bustadslaus, kan NAV hjelpa deg med å finne eit mellombels butilbod til deg, dersom du ikkje meistrar dette sjølv.

Mellombels bustad er eit krisetilbod til deg som ikkje har ein stad å sove om natta.   

Sjå informasjon om mellombels bustad på nav.no.

Kva kan du få?  

I Ålesund finst det sju hyblar med felles opphaldsrom og kjøkken i Aarsæthervegen 6. Éin av hyblane er tilrettelagt for funksjonshemma.  

Tenesta er bemanna på dagtid med miljøpersonell, og har aktiv nattevakt.  

Butid er inntil tre månader.  

Slik søkjar du  

Du kan kontakte Nav på telefon 55 55 33 33.  

Treng du meir informasjon?  

Du kan kontakte Aarsæthervegen på tlf. 46 91 66 29.

Sjå òg

Ansvarleg for tenesta