Mellombels bustad for bustadslause

Mellombels bustad for heimlause

Kort fortalt  

Mellombels bustad er eit krisetilbod til deg som ikkje har ein stad å sove om natta.   

Ditt lokale NAV-kontor har plikt til å hjelpa deg.  

Viss du av ulike grunnar har blitt akutt heimlaus, kan du få mellombels overnatting.  

Kva kan du få?  

I Ålesund finst det sju hyblar med felles opphaldsrom/kjøkken i Aarsæthervegen 6. Éin av hyblane er tilrettelagt for funksjonshemma.  

Tenesta er bemanna på dagtid med miljøpersonell, og har aktiv nattevakt.  

Butid er inntil tre månader.  

Du kan òg lese meir om mellombels bustad på Nav sine nettsider.

Slik søker du  

Du kan kontakte Nav på telefon 55 55 33 33 i opningstida: 08.00–15.30.  

Treng du meir informasjon?  

Du kan kontakte Ålesund kommunale eigedom, avdeling for husbank og utleige på tlf. 46 91 66 29.

Sjå også

Blå Kors busenter, nattheim

Til toppen