Ny elev i Ålesund

Starte på skole

Informasjon til nye elevar i ålesundsskolen.

Kort fortalt

  • Barn startar på skolen det året dei fyller 6 år.
  • Alle barn som skal starte på skolen får brev frå nærskolen sin.
  • Barnet/familien får brev frå-  og er automatisk tildelt plass ved den skolen barnet høyrer til.

Innskriving av elevar til første klasse skjer i januar det året dei skal begynne på skolen. Dette skjer elektronisk på bakgrunn av folkeregistrert adresse. 

Nye elevar får brev frå sin nærskole med informasjon om skolen, og om når barnet og foreldra skal komme til skolen for bli-kjent-dag. Om du på førehand ønskjer å vite kva for ein skole ditt barn skal skrivast inn ved, ta kontakt med rektor ved ein av skolene for å få vite hvilken skole som er dykkar nærskole.

I Ålesund kommune vurderer ein at det er beste for barna å få gå på den skolen som er nærast til heimen.

Det skal særlege grunnar til for å innvilge ein elev skoleplass på ein skole i ein anna skolekrets enn der barnet bur.

I det gjeldande reglementet kan skolene vurdere tilfeller der;

  • barnet har tilråding frå PPT
  • i tilfeller der barnet har eldre søsken som allereie går på skolen ein søker til
  • når skolevegen blir tryggare for barn som er store nok til å gå sjølv på skolen.

Kriteria blir vurdert i samanheng med kvarandre. I alle tilfeller er det kapasitet på trinnet og ressurssituasjon på den skolen føresette søker barnet inn på som er det avgjerande for inntak.

I januar 2021 begynner kommunalområdet opplæring på arbeidet med å lage ny prosedyre for skolebyte.

Ny elev i Ålesund: Starte på skole

 

Til toppen