Hva er SFO?

Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud til elever før og etter skoletid, og i noen av skoleferiene.

Ansvarleg for tenesta