Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Søke, svare eller endre barnehageplass

Barnehageplass: Søknad og opptak

 

Kort fortalt

 • Nytt barnehageår begynner i august. Om du ønsker barnehageplass frå august må du søke innan 1. mars.  

 • Du kan søke om plass i private og kommunale barnehagar. 

 • Vi gir deg svar på søknaden i slutten av mars eller starten av april. Då får du ein frist for å takke ja til tilbodet. 

Foresattportalen

Både søknad og all administrasjon av barnehageplassen skal skje i Foresattportalen (oppvekstportalen).

Søk om plass, bytt plass eller svar på tilbod om plass her. 

Når har barnet rett på barnehageplass? 

 • Rett til barnehageplass gjeld i kommunen der barnet bur.  
 • Barn utan barnehageplass som fyller eitt år i perioden januar- august har rett til plass i august det året dei fyller eitt år.  
 • Barn utan barnehageplass som fyller eitt år i september, oktober eller november har rett til barnehageplass innan utgangen av den månaden dei fyller eitt år.  
 • Barn utan barnehageplass som fyller eitt år i desember har rett til barnehageplass førstkommande august etter at dei har fylt eitt år.  
 • Eldre barn utan barnehageplass har rett til plass i august.  
 • Du kan søke om barnehageplass utan at barnet bur i Ålesund, men barnet må ha bustadadresse i Ålesund ved oppstart.  

Søk om barnehageplass 

 • Søknadsskjemaet om barnehageplass er elektronisk. Det er same søknadsprosess for kommunale og private barnehagar.  
 • Du kan velje fire barnehagar i søknaden din. Barnehagane blir prioritert frå ein til fire, ved tildeling av plassar.
 • Du må prioritere kva barnehage du ønsker at barnet ditt skal gå i – sjå oversikt over barnehagane i Ålesund.
 • Søknadsfristen er 1. mars.

Søk barnehageplass

Når får du svar på søknaden? 

Om du søker barnehageplass innan søknadsfristen for hovudopptak, som er 1. mars, vil du få svar i slutten av mars eller starten av april. 

Søker du etter 1. mars, vil du bli sett på venteliste og få tildelt plass når barnehagen har ein ledig plass. 

Takke ja til tilbod om barnehageplass 

Du takkar ja til tilbod om barnehageplass på same stad som du søkte om plass, i Foresattportalen.

Lenke til å svare finn du på framsida når du har logga deg inn.

Bytte, endre eller seie opp barnehageplass 

All administrasjon av barnehageplass skal gjerast i Foresattportalen, same stad som du søkte om plass.

Bytte barnehageplass 

Du kan søke om å få bytte til ein annan barnehage. Barnet blir då sett på venteliste til barnehagen du ønsker å bytte til. Ved overgang til ny barnehage blir tidlegare barnehageplass automatisk sagt opp. Hugs at søknad om bytte er bindande.

Endre barnehageplass

Logg inn med ID-porten, gå til fana min side og nedtrekkmeny og plasseringane mine. Der trykker du på søk om endra plasstype. 

Seie opp barnehageplass 

Du må sende skrifleg oppseiing av barnehageplassen til barnehagen innan den 1. i måneden. Oppseiingstida er 3 månader. Du må betale for plassen i oppseiigsperioden, også dersom plassen ikkje blir nytta. 

Det er berre den føresette som er registrert som føresett nummer 1 som kan seie opp plassen.

Seie opp barnehageplass

Til toppen