Søke, svare eller endre barnehageplass

Her finn du informasjon om barnehageplass for Ålesund kommune.

Kort fortalt

  • Du kan søke om plass i private og kommunale barnehagar gjennom heile året. Du kan søke, endre plasstype eller svare på tilbod om plass i Foresattportalen
  • Søknadsfrist til hovudopptaket er 1. mars. Nytt barnehageår begynner frå august.

Hovedopptak

Ålesund kommune skal sikre alle barn med rett til plass, ein barnehageplass i hovudopptaket. Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. mars.

Ålesund kommune arbeider for å imøtekome vala i søknad og ønske om ein barnehageplass så nær bustad som mogleg, folketalsveksten og etterspurnad etter barnehageplass er stor i delar av kommunen, noko som gjer at alle ikkje får ønska sine.

Tildeling av barnehageplass følger av forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §3. Tildeling av plass skal skje i samsvar med fastsette kriterier for opptak som er fastsett i barnehagen sine vedtekter.  

Ansvarleg for tenesta