Tilsyn av barnehagar

Barn i barnehagen skal få eit tilbod av høg kvalitet, uavhengig av kva barnehage barnet går i.

Ålesund kommune som barnehagemynde skal føre tilsyn med barnehagar etter § 53 i Lov om barnehager.  

Tilsyn skal sikre at barnehagane vert drivne i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, og at barnehagane har ei forsvarleg drift. 

Miljørettet helsevern i barnehagar og skolar - godkjenning og tilsyn av verksemd

Ansvarleg for tenesta