Vellykket Livsmesse – Norgesnyhet først i Ålesund

Den 18.april ble det arrangert Livsmesse i Ålesund som Norges første av sitt slag. Livsmessa er en messe som skal bidra til at de viktige valgene i overgangen til voksenlivet skal bli lettere for personer med utviklingshemming og/eller andre utviklingsforstyrrelser.

Nærbilde av to kvinner, en av dem sitter i rullestol - Klikk for stort bileteLinn-Tone var en av mange besøkende, her med datteren sin Jon Åge Giske

 «Livsmessa – Veivalg» gir en oversikt over tilgjengelige tilbud og informasjon samt nettverksbygging. Aktører innen arbeid, fritid, kultur, utdanning og bolig stilte med stands.

Aktuelle hjelpemiddel og velferds- og mestringsteknologi ble også bli vist frem. Målet er å legge til rette for myndiggjøring og mestring i samsvar med kommunens helhetlige strategi for helsetjenester, innsatstrappen.

Messen er et av tiltakene fra et pågående prosjekt der Ålesund kommune sammen med USHT Møre og Romsdal satser på "Et kvalitetsløft i tjenestene til personer med utviklingshemming". Livsfaser og overganger har pekt seg ut som et område med forbedringspotensiale etter kartlegging i prosjektet.

Gjør det enklere å velge

Linn-Tone Skoglund var på messen med datteren sin, og fortalte at dette hadde vært en positiv opplevelse.

– Jeg har en datter som fyller 17 år, og i den forbindelse lurer vi på hvilke muligheter det er. Det er ikke lenge før hun blir 18 år, og skal flytte for seg selv, og vi ser nå at det er mange forskjellige muligheter der ute; når vi skal nøste opp i dette gjør denne messen at det er enklere for oss å ta et valg. Samtidig er det utrolig kjekt å møte folk i samme situasjon, og å se andre tilbud. Det er mye her som vi ikke har visst at finnes i Ålesund kommune. 

Flere interesserte enn vi klarer å håndtere

Gjennom stiftelsen Helt Med er det 27 personer i Ålesund som har fått fast jobb i hele Ålesund kommune, og tre av disse har fått jobb innen kommunalt arbeid. De tre jobber nå på biblioteket, som vaktmester og kantinemedarbeider.

Martine er en av disse, og forteller at hun trives veldig godt med varierte oppgaver og kjekke kollegaer.

Andreas har også fått jobb gjennom Helt Med, på McDonalds. “For meg betyr det utrolig mye”. Han forteller at uten en jobb hadde hverdagen vært langt mer kjedelig og ensom.

Jonas Felde Sevaldrud jobber for stiftelsen, og forteller at innføringen i Ålesund har gått veldig bra.

– Det har gått kjempefint i Ålesund. Det er mange rause arbeidsgivere, fantastisk mange gode mennesker og arbeidsplasser som har inkludert Helt Med, og vi har nå fått 27 mennesker i arbeid på veldig kort tid, det har gått fortere enn i veldig mange områder.

Han forteller at interessen har vært så stor, at det nå ikke er mulig for NAV å gi oppfølging til alle som er interesserte, men at han håper at det blir tilført flere ressurser i tiden fremover.

Samarbeid på tvers har vært avgjørende

Det ble en godt besøkt messe med anslagsvis 300 deltakere. Tilbakemeldingene i etterkant viser at messen traff et behov. Det var positivt å treffe utstillere og tjenester i en uformell atmosfære, og messen gjorde det enklere å forstå helheten.

En stor gevinst i tillegg til å treffe behov i målgruppa var graden av nettverksbygging, også mellom aktørene på stand. Her var det overraskende lite kjennskap. Det at de som jobber med samme målgruppe har kjennskap til hverandre er en viktig del av å skape gode overganger.

Prosjektleder Cecilie Borgen-Bøe forteller at et av de viktigste suksesskriteriene er samarbeid mot et felles mål mellom kommunen og brukerorganisasjonen NFU. Livsmessa kom til live gjennom samarbeid, frivillighet og å lytte til hverandre.

– Det har ikke vært vanskelig å få aktørene til å stille med stand eller skape engasjement rundt arrangementet. Det sier så mye om lokalsamfunnet og Ålesund og folka i tjenestene. For det er jo nettopp det dette handler om, å skape et inkluderende samfunn for alle. Det handler ikke om «vi» som inkluderer «de», men å skape et lokalsamfunn der alle kan delta.

Prosjektleder har blitt kontaktet av flere kommuner i etterkant som vil ha mer informasjon og muligens selv arrangere en Livsmesse. Kanskje har vi sammen i Ålesund klart å skape et konsept som vil vokse seg langt større enn her lokalt.