Tryggere i Klokkersundet og Lerstadbakken

Snart starter Ålesund kommune på prosjekt i Klokkersundet og Lerstadbakken. Målet er en tryggere og mer framkommelig veg for syklende og gående.

Bilde av krysset i Klokkersundet.  - Klikk for stort bileteI Klokkersundet skal overgangen få ny belysning og universell utforming.

Klokkersundet

Arbeidet vil starte i Klokkersundet i første halvdel av mai. Vi skal oppgradere overgangen med ny belysning og universell utforming slik at gående og syklende får et bedre og tryggere krysningspunkt.

I den forbindelse vil trafikken langs fylkesvegen og ned til Nedre Klokkersundet bli berørt. Krysset vil bli lagt om når arbeid skal utføres, og det vil bli etablert en midlertidig veg. Trafikantene vil dermed få endret kjøremønster og trafikkflyt i en periode. Arbeidet i Klokkersundet er forventet å ta tre til fire uker, og starter i første halvdel av mai.

Lerstadbakken

Bilde av vegen i Lerstadbakken.  - Klikk for stort bileteI Lerstadbakken skal tre gangfelt utbedres, i tillegg til flere enkle trafikksikringstiltak.

Når arbeidet i Klokkersundet er ferdig, starter arbeidet oppover Lerstadbakken. Her skal det bli gjennomført flere tiltak på strekningen fra Meny Lerstad til Uno X Gåseid.  

Det er hovedsakelig tre gangfelt som skal utbedres - ved Gåseid, Ruudvegen og Svalevegen. Gangfeltene skal bli tryggere med blant annet universell utforming og belysning. I tillegg blir det gjennomført flere enkle trafikksikkerhetstiltak på strekningen.

Der jobbes også med å redusere hastigheten på deler av strekningen, samt øke trafikksikkerhet rundt noen av bussholdeplassene.

Arbeidet vil bli gjennomført punkt for punkt oppover og det vil bli endret kjøremønster i deler av Lerstadbakken i perioden fra juni til september.

Maskinentreprenør er Lindset Entreprenør AS.
Elektro og belysning blir utført av EL24.