Strålende fornøyd med ukrainske praktikanter

Med å fokusere på språkopplæring og arbeidspraksis, har Ålesund kommune lykkes med å knytte flere flyktninger til arbeidsmarkedet.

Gruppe med mennesker - Klikk for stort bileteFra venstre: Hotellsjef ved Quality Hotel Waterfront Victoria Synnes Rønne, praktikant Svitlana Butova, kontaktlærer Olga Vlasenko Johansen, avdelingsleder ved Ålesund Voksenopplæring Janniche Tørlen, avdelingsleder for virksomhet flyktning Sam Gobert, avdelingsleder NAV Anne Mari Ekornåsvåg og leder for NAV Ålesund Edvard Devold. Ellen Taraldset

I juni 2022 kom en ny forskrift om at ukrainske flyktninger skal være i ca. 50% arbeidsrettet innhold etter tre måneder. Gjennom et tett samarbeid mellom virksomhet integrering, Ålesund voksenopplæring og NAV er dette blitt en stor suksess i kommunen.

Fra 2022 til nå har Ålesund kommune tatt imot over 500 flyktninger, der ca. 95% av disse kommer fra Ukraina. De fleste som kommer fra Ukraina har gjennomført videregående skole og mange har høyskole/universitets utdanning, noe som gjør at de har sterk kompetanse for å få jobb i Norge. Det som er største hinderet er språket.

Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal kan fortelle at arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna i et møte med Statsforvalteren i Møre og Romsdal, skryter godt over Ålesund og Molde kommune for arbeidet de gjør med å få flyktninger raskt ut i arbeid. 

Kombinerer undervisning og praksis

Deltakerne som er med i programmet har tre dager i uken undervisning ved voksenopplæringen, der de får god støtte fra lærerne og jobber mot et helhetlig læringsrom. De tospråklige lærerne gir deltakerne god hjelp til å lære seg norsk som de kan bruke i arbeidspraksis, med bl.a. fokus på læring av glose/fagspråk, pauseprat, arbeidsoppgaver og tolking av skilt.

Onsdager og torsdager er deltakerne ute i arbeidspraksis. Hver enkelt deltaker har egne individuelle mål ved praksisen, som kan være å praktisere norsk i autentiske situasjoner, gi deltakeren et innblikk hvordan en bransje/yrke jobber, vise frem kompetansen sin for en arbeidsgiver eller for å få arbeidserfaring og en referanse.

Avdelingsleder for virksomhet flyktning, Sam Gobert, kan fortelle at programmet så langt har vært vellykket, men at de trenger stadig flere praksisplasser både i det private og offentlige. 

Trygghet for både deltaker og arbeidsgiver

I praksisperioden har både deltakerne og arbeidsgiver faste kontaktpersoner hele veien, noe som gir en økt trygghet for begge parter. Om det skulle være at det viser seg å være feil praksisplass for deltakeren, er det kort oppsigelsestid for begge parter, noe som gir en fellestrygghet for alle parter. 

Deltakerne mottar ikke lønn fra arbeidsgiver, men får lønn gjennom offentlige ytelser i praksisperioden. Og økonomi er ingen hinder om det skulle være ønske å fortsatt ha deltakeren i arbeid etter endt praksisperiode. NAV kan være behjelpelige med videre med støtte til arbeidsgiver. Det kan søkes om midlertidig lønnstilskudd, der de dekker deler av lønnen til arbeidssøkeren, eller mentor/inkluderingsinnskudd.

Et flott tilbud

En av bedriftene som har tatt imot praktikanter i Introduksjonsprogrammet er Quality Hotel Waterfront. De har fortiden inne 6 praktikanter som jobber med renhold, frokostservering, teknisk og markedsføring. Disse stillingene har de fått basert på bakgrunn og erfaring. 

Tilbakemeldingen hotellsjef Victoria Synnes Rønne har fått fra mentorer og avdelingsledere er veldig positive, og praktikantene viser stor iver etter å lære og bistå på flere plan med det de kan, og de prøver etter beste evne å kommunisere på norsk med resten av Team Waterfront. De fleste av praktikantene startet ved Ålesund Voksenopplæring i februar 2024, og flere behersker norsk overraskende godt.

- Introduksjonsprogrammet er et flott tilbud fra kommunen som hjelper nyankomne flyktninger med å starte i jobb eller utdanning, kombinert med å lære norsk ved Ålesund Voksenopplæring. Dette ønsket vi selvfølgelig å være en del av, og det er en stor glede å ønske de seks praktikantene hjertelig velkommen til Team Waterfront, sier hotellsjef Victoria Synnes Rønne

Gruppe med damer - Klikk for stort bileteFra venstre: Yevheniia Pototska (renholdspraktikant), Anastasija Leonova (mentor), Victoria Synnes Rønne (Hotellsjef), Iryna Bilyk (renholdspraktikant) og Svitlana Butova (Markedspraktikant). Ellen Taraldset

Synnes Rønne kan også fortelle at samarbeidet med konsulentene i Ålesund kommune og lærerne ved voksenopplæringen har så langt funger veldig bra. Prosessen har gått smidig for seg, og de første fire praktikantene begynte uken etter det første møte ble holdt. To nye praktikanter startet i uke 22.

Sommersesongen er allerede i full gang og det er fullt med hotellgjester. Da er det ingenting som er bedre enn motiverte praktikanter som er ivrige etter å få et innblikk i hotellverdenen og tilegne seg erfaring, samtidig som de videreutvikler sine norskkunnskaper. 

Hotel Waterfront har i en lengre periode hatt en tett og god dialog med Ålesund Voksenopplæring som har tatt med seg flere ukrainske klasser på ekskursjonsturer til hotellet. Der har de fått lært mer om de ulike avdelingene og muligheter som finnes innenfor hotellbransjen. De har også gått nærmere inn på hvordan hotellkjeden Strawberry jobber målrettet med mangfold og inkludering som selskap. De har også holdt foredrag med den Regionale markedssjefen Julia Banasiak Teige, som flyttet til Norge fra Polen i 2016.

Er heldige

Også innad i kommunen er det flere som har tatt imot ukrainske praktikanter. På Emblem skole har de ei ukrainsk dame som jobbet som lærer i Ukraina før krigen brøt ut. Ved skolen har de fire elever fra Ukraina, der tre av de går på andre trinn.

- Da vi ble spurt om vi kunne tenke oss å ha en ukrainsk lærer i språkpraksis, tenkte vi at det var en fin mulighet for både oss og henne. Og vi tenkte at det ville være en fordel for henne at hun kunne kobles opp mot de ukrainske elevene våre i deler av praksisen sin, sier Jorun Fugløy Sundklakk som er rektor ved skolen.

De to dagene hun er i arbeidspraksis starter hun kl. 08.30 og er inne hos andre trinn gjennom skoledagen. Tilbakemeldingen fra lærerne som har henne i klassen er veldig positiv. De kan fortelle at hun er veldig flink til å veksle med å ha samtaler mellom de ukrainske og de norske elever, og de ukrainske elevene er veldig flinke til å hjelpe med å oversette til henne. Dette gir også barna en god mestringsfølelse.

Når skoledagen er over, jobber hun ved SFO resten av dagen. Her får hun øve seg mye på å snakke norsk på egenhånd, siden alle barna er norsktalende.

Vi har vært heldige som har fått en lærer inn i språkpraksis! Det er lett å se at hun er vant til å jobbe med barn.