Her er budsjettvedtaka

No er budsjett for 2024 og økonomiplan for neste fireårs-periode vedtatt i kommunestyret. Her kan du sjå kva som vart vedtatt og korleis dei ulike partia stemte.

Uklart bilete av forsamling med to skikkelsar på scena - Klikk for stort bileteKommunestyremøtet Jon Åge Giske Andersen

Det nye politiske fleirtalet den nye kommunen har no vedtatt sitt første budsjett, i tillegg til ei rekke andre saker.

Protokollen er å finne på kommunens nettside, der kan du sjå dei ulike forslaga, sjå kven som stemte kva, og kva for forslag som fekk fleirtal.

Nokre av dei andre sakene som vart behandla var:

  • Spørsmål om utgreiing av alternativ til Kongshaugstranda
  • Målform for den nye kommunen
  • Val til dei ulike råda

Så snart det nye budsjettet og økonomiplanen er klart til å visast i Framsikt, vil det bli lagt til ei lenke her.