Har inngått kontrakt om vassbehandlinga

Det er no skrive kontrakt om sjølve vassbehandlinga i det nye anlegget i Fremmerholen, og prosjektleiar Marthe Therese Strømme er fornøgd både med pris og kvalitet.

Åtte personar ved skjerm som viser vassbehandlingsanlegg - Klikk for stort bileteKontraktsignering for sjølve vassbehandlinga: Terje Melseth hovudbyggeleiar for Fremmerholen vassbehandlingsanlegg, Novaform, Marthe Therese Strømme, prosjektleiar, Ålesund kommune, Øystein Bye, salsingeniør Sterner, Ingunn Osdal Stette, assisterande kommmunalsjef samfunn, Ålesund kommune, Ellef Kure, dagleg leiar vassbehandling Sterner, Håkon Østby-Berge, prosjektleiar Sterner, Jørgen Hov Lauritsen, prosjektleiar Momek Services og Tore Pettersen, prosjekteringsgruppeleiar Asplan Viak.

Arbeidet med å bygge Fremmerholen vassbehandlingsanlegg er godt i gang. På tomta for vassbehandlingsanlegget har ein begynt på det første betongarbeidet medan ein på tomta for råvasspumpestasjonen er i gang med førebuande arbeid som skoging og prøveboring.

No er det skrive kontrakt for neste steg for anlegget, sjølve vassbehandling med maskin og prosess, rør, pumper og filter i tillegg til igangkøyringa av anlegget.
Dei som fekk kontrakten er firmaet Sterner. Dei har arbeidd med teknologi for reinsing av vatn i ulike samanhengar og ulike bransjar sidan 1990-talet, har hovudkontor i Ski og avdelingskontor fleire stader i landet. 

Svært fornøgde med utstyret til anlegget

Prosjektleiar for Fremmerholen vassbehandlingsanlegg, Marthe Therese Strømme, seier dei var i forhandlingar med fleire leverandørar, men at Sterner hadde det beste tilbodet både på kvalitet og pris.

Vi glade for å ha fått  Sterner med på laget i bygginga av vassbehandlingsanlegget, og er svært fornøgde med utstyret og komponentane som dei har valt ut som skal takast i bruk i vassbehandlingsanlegget.

mann - Klikk for stort bilete

Administrerande direktør i Sterner AS, Bjarne Pettersen, seier dei er svært takknemlege for tilliten Ålesund kommune har vist dei i denne prosessen. Han viser til at kontrakten er stor for Sterner og at den beviser at satsinga deira gjennom fleire tiår på den kommunale drikkevassmarknaden har sett dei i ein solid posisjon, for å levere både stor og små vassbehandlingssystem til kommune-Norge. 

-    Fremmerholen Vassbehandlingsanlegg vert imponerande prosessteknisk og anlegget vil sikre forsyninga av reint vann til Ålesund-regionen framover. Vi er naturlegvis svært stolte over å få levere til eit så spennande prosjekt, og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med kommunen

Kontraktsrush 

Kontraktsprisen er på 80 millionar kroner, og er dermed ein stor kontrakt for prosjektet.
Kontrakten var den første som vart inngått av fleire kontraktar som skal inngåast i vår og utover sommaren. Elektro-kontrakten er nyleg offentleggjort og framover kjem også kontraktar på leidningar og automasjon. 
Hovuddelen av leveransen frå Sterner kjem i 2025, men selskapet skal alt frå våren 2024 vere med å levere delar som må støypast og byggast inn i bygget frå starten av. I tillegg set dei snart i gang produksjon av utstyret som skal leverast til Fremmerholen vassbehandlingsanlegg.

FAKTA Fremmerholen vassbehandlingsanlegg

  • Vassbehandlingsanlegg, pumpestasjon og overføringsleidningar for å sikre reint vatn til nesten 70.000 innbyggar i Ålesund, Sula og reservevatn i Giske.
  • To bygg i Brusdalsvegen med prosessanlegg og reintvassanlegg. Pumpestasjon ved Rødsetvegen.
  • Planlagt drift av anlegget er hausten 2026
     
bygningar - Klikk for stort bilete

  •