Flagging og skjenketider opp i kommunestyret

Torsdag 6. juni kl. 17.00 er det klart for nytt møte i kommunestyret. Her kan du lese mer om sakene som skal opp.

talerstol i bystyresalen i Ålesund  - Klikk for stort bileteDet er klart for nytt kommunestyremøte torsdag 6. juni. Peder Pttp Dybvik

Flagging ved skoler

Det har vært store spørsmål om skolene i kommunen skal henge opp regnbueflagg under Pride-markeringen nå i juni. Ordfører Håkon Lykkebø Strand har bestemt at saken nå skal opp til politisk drøfting, og at det blir utarbeidet et flaggreglement for kommunen.

I formannskapet tirsdag 4. juni ble kommunedirektøren sitt forslag om at skolene selv skal få velge om de vil flagge vedtatt. I kommunestyret skal et endelig vedtak fattes.

Utvida skjenketider

Det nye politiske styret i kommunen har ytret ønske om å forlenge åpningstidene ved skjenkesteder med en time fra 02.00 til 03.00, i tillegg til å forlenge til maksimaltid (kl.18.00) for salg av alkohol på dager som påske-, pinse- jul- og nyttårsaften. I dag er salgstopp kl. 15.00 disse dagene. Dette vil i praksis gi en ekstra time med salg, siden de fleste butikker stenger kl. 16.00 disse dagene. 

Kommunestyret 21. mars la ut den nye forskriften til høring med fem ukers høringsfrist. Etter høringsfristen gikk ut 21. mai kom det inn 12 svar. I formannskapsmøtet tirsdag 4. juni ble de enige om å følge de nasjonale reglene.  Det vil bli fattet endelig vedtak i kommunestyremøtet.

Andre saker

  • Budsjettkontroll 1. kvartal 2024 - Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE)
  • Bypakke Ålesund - KPI-JUSTERING av takster
  • Organisering av ett samla regionmuseum på Sunnmøre
  • Borgundfjordvegen 22 - Detaljregulering for Åse avløpsanlegg - Politisk sluttbehandling
  • Breivikvegen, Moa- gbnr. 50/1275- Politisk sluttbehandling
  • ÅKE - Prosjektrapportering for prosjektavdelingen - september 2023 - mars 2024
  • Val av skjønnsmedlemmer til Møre og Romsdal fylke for perioden 2025 - 2028
  • Kommunedelsutval Hessa, Skarbøvik og Aspøy - spørsmål om endring av navn

Du kan lese mer om sakene i Møteportalen, og følge sendingen fra det ordinære formannskapsmøtet direkte på KommuneTV