Bli med å rydde Grytafjorden

Sunnmøre Friluftsråd trenger frivillige til dugnad om å rydde Grytafjorden.

Tre damer som plukker søppel - Klikk for stort bileteSunnmøre Friluftsråd i aksjon Sunnmøre Friluftsråd

Sunnmøre Friluftsråd har blitt tildelt 1 million i støtte fra Handelens miljøfond (HMF) for å rydde Grytafjorden mellom Ålesund og Haram. Høsten 2024 skal friluftsrådet ha fokus på å rydde mest mulig av strandlinja langs fjorden, og de vil ha flere aksjoner mellom august og desember. 

I forbindelse med disse aksjonene trenger friluftsrådet flere frivillige til å være med på dugnaden. De oppfordrer spesielt skoleklasser, lag og foreninger gra hele regionen til å bli med og tjene penger på dette kjekke dugnadsarbeidet, samtidig som de får oppdage nye perler i nærområdet.

Bakgrunn

Etter inspirasjon fra «Ren Hardangerfjord» og friluftsrådets eget prosjekt «Storfjorden meter for meter» søkte Sunnmøre Friluftsråd om midler fra Handelens Miljøfond for å rydde Grytafjorden på begge sider. Dette er ei strekning som går over nærmere 6 mil fra Kverve på Ellingsøy forbi Taftasundet, inn til Tennfjord og ut til Hamnsund.

kart - Klikk for stort bileteKart over Grytafjorden Sunnmøre Friluftsråd

Handelens Miljøfond er handelsnæringen sin satsing for å løse miljøproblemer med plastforurensing. Dette gjør de blant annet ved å dele ut midler til strandrydding og andre rydderelaterte aktiviteter. Midlene får de gjennom plastposekontigenten man betaler når man kjøper handleposer i butikker. 

Det er Sunnmøre Friluftsråd som står for å fordele midlene lokalt gjennom å lede aksjonene og hente innsamlet søppel.

Fagleder i Sunnmøre Friluftsråd, Malin Therese Fiksdal kan fortelle at Friluftsrådet vet at det er mange som er flinke til å rydde, men at de ikke har oversikt over hvor og hvor mye søppel som blir plukket opp langs fjorden. 

- Med en «nullstilt» og ferdig ryddet fjord, kan vi tette hull i ryddekartet slik at det blir lettere for frivillige til å holde fjøra ved like og for oss å se hvor nytt søppel samler seg.

Friluftsrådet stiller med hansker og ryddesekker, i tillegg til at de hjelper til med henting av søppel og annet praktisk.

Hvem kan bli med?

Alle kan bli med å rydde, med det oppfordres spesielt at lag, foreninger og bedrifter i området blir med. 
De om rydder kan få betalt for jobben de gjør. Motivasjonsmidlene vil bli prioritert til organisasjoner som driver med aktiviteter for barn og unge, som for eksempel idrettslag, ungdomslag, 4H og liknende, og skoler med barn fra mellomtrinnet og oppover.

Andre frivillige lag og organisasjoner som bidrar med rydding kan være aktuell for tildelinger dersom det er penger igjen i potten.

Hva er kravet til søkere?

Aldersgrensen er fra og med 5. klasse og alle søkere til midler må ha et organisasjonsnummer. Man kan få innvilget 7.500 kroner per aksjon der det er minimum 10 personer som rydder aktiv i to timer.

Du kan søke om midler på friluftsrådet sine nettsider. 

Om du er interessert i å vite mer om arbeidet er det bare å ta kontakt med friluftsrådet.