Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle som driver frisør, hudpleie (ink. hårfjerning, hånd- og fotpleie, aromaterapi, massasje, soneterapi, solarium m.m.) tatovering og hulltaking (piercing) må forholde seg til lokalt regelverk på området.

Ålesund kommune er godkjennings- og tilsynsmyndighet og det er kommuneoverlegen som har myndighet til å kreve forhold rettet dersom virksomheten ikke drives i samsvar med gjeldende lovverkskrav.

Frisør- og hudpleievirksomhet skal tilfredsstille gjeldende krav og sende melding til kommunen før lokalene tas i bruk. Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet skal tilfredsstille gjeldende krav, og lokalene skal være godkjent av kommunen før disse tas i bruk.

Den som eier eller driver en slik virksomhet plikter å sørge for at bestemmelsene i forskriftenoverholdes, slik at virksomheten drives på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Dette skal sikres og dokumenteres gjennom virksomhetens internkontrollsystem.

Skjema

ikon_skjemaSøknadskjema og meldeskjema for frisør-, hudpleie- og tatoveringsvirksomhet.

Klage

Godkjennings- eller rettingsvedtak kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er tre uker etter at en er gjort kjent med vedtaket. Klagen rettes til kommunen, som legger saken fram for formannskapet. Hvis vedtaket opprettholdes, sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Lovhensvisning

Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 Kommunehelsetjenesteloven §§ 4a-1 og 4a-4 Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. av 06.05.98, siste endret 12.02.04.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119