Vinterdrift av veg

Vinterdrift omfattar brøyting, snørydding og bortkøyring av snø, høvling av snø-/issole, samt strøing. Vinterdrift går føre seg frå slutten av november til midten av mars.

Sjå kart over kvar vi brøyter.

Sjå statusmeldingar frå mannskapet ute

Kven har ansvar for kva

Strøing og salting

Meld fra om feil

Bruk meldingstenesta for å melde frå om feil eller manglar ved brøyting, renovasjon, parkering, gatelys, forureining/forsøpling, vatn, avløp og kommunal veg. Du kan også følge med på saksbehandlinga av meldinga du sender inn. Dersom feilen er kritisk, ta kontakt med vakttelefon under.

Meld om feil

Vakttelefonar for vinterdrift av veg

Vakttelefonar for vinterdrift av veg
Stad Etter kontortid I kontortid
Gamle Ålesund 477 67 368 70 16 20 00
Gamle Sandøy 477 67 368 70 16 57 00
Gamle Skodje 477 67 368 70 24 40 00
Gamle Ørskog 477 67 368 70 16 59 00

 

Ansvarleg for tenesta