Kontakt

  • Ved større feil og oversvømmelsar, ring straks til vakttelefon (951 62 000). Er det fare for materielle skadar og/eller kjelleroversvømmelser, ring også brannvesen (110).
  • Ved oversvømmelse på eigen eigedom må du kontakte forsikringsselskapet ditt.
  • Ved mindre lekkasjar på privat eller offentleg vassledning meld om feil

 

Innbyggartorg Ålesund kommune

Telefon
70 16 20 00

Opningstider sentralbord
Måndag - fredag kl. 09.00 - 14.00

Finn tilsett

Her finn du e-postadresse og telefonnummer til tilsette i Ålesund kommune.