Slik melder du om feil

Det er fleire ulike plassar du kan melde frå alt etter kva type feil eller fare det gjeld.

  • Ved større feil og oversvømmelsar, ring straks til vakttelefon (951 62 000). Er det fare for materielle skadar og/eller kjelleroversvømmelser, ring også brannvesen (110).
  • Ved oversvømmelse på din eigen eigedom må du kontakte forsikringsselskapet ditt.
  • Ved mindre lekkasjar på privat eller offentleg vassleidning melder du om feil her.