Husleige

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.

Husleia skal betalast kvar månad og har forfall den 20. i månaden. Husleia skal betalast til bankkonto  4212.55.04404 Husk å føre på KID-nummer. 

Sjølv om leigetaker skulle ha inngått avtale om at andre heilt eller delvis skal betale hans husleie, er det leigetakar sjølv som er fullt ut er ansvarlig om leia ikkje blir betalt.  Ubetalt husleige er å oppfatte som avtalebrudd frå leietakar si side, som vert behandla etter tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 tredje ledd pkt. a.

Ved forsinka betaling av husleige svaras forsinkelsesrente etter lov av 1976 nr. 100 eller lov som trer i staden for denne.  Utleigar har rett til gebyr ved purring.

Dersom du har spørsmål om husleigefaktura bes du kontakte din kundebehandlar og kontaktperson i ÅKE. Dersom du treng å søkje økonomisk hjelp for å få betalt husleia, kontakter du ditt lokale NAV-kontor.

Sjå beregning av bostøtte - Husbanken