Naboliste

Privatpersonar

Privatpersonar kan sjølv lage nabolister for eigedommar dei sjølv eig. Dette kan du gjere ved å logge deg på ein av kommunen sine kartportalar Isy Map eller Isy Map Server ved bruk av Elektronisk ID.

Slik lager du naboliste i Isy Map (PDF, 3 MB)
Slik lager du naboliste i Isy Map Server (PDF, 438 kB)

Privatpersonar kan eventuelt òg kjøpa nabolister frå leverandørane som kommunen bruker. Sjå informasjon under firma nedanfor.

Treng du hjelp, ta kontakt med Innbyggartorget.

Firma

Firma må bestille nabolister frå Ambita, Norkart eller Proconet.
Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse må stillast til leverandørane.

Sjå pris for eigedomsinformasjon

Ansvarleg for tenesta