Meklarpakke

Meklarpakke

Eigedomsmeklarar og andre som treng å innhente kommunal informasjon, for eksempel i forbindelse med sal av eigedom, kan bestille produkt frå Ambita, Norkart eller Proconet.

Ein meklarpakke kan bestå av:

 • Matrikkelrapport og matrikkelkart
 • Planstaus, plankart og reguleringsføresegner
 • Situasjonskart og leidningskart
 • Kommunale avgifter, eigedomsskatt og eventuelle restansar / legalpant
 • Godkjente bygningsteikningar, informasjon om brukstillatelse / ferdigattest
 • Eventuelle opplysingar om godkjente, men ikkje igangsette tiltak på naboeigedommar
 • Informasjon om ev. pålegg etter plan- og bygningsloven
 • DOK-analyse
 • Opplysning om pipe/ildsted (leveres av Ålesund Brannvesen)
 • Opplysning om elektriske anlegg på bolig (leveres av Mørenett)
 • Seksjoneringsløyve

Leveringstida er normalt 5 verkedagar.

Produkta i meklarpakken kan bestillast som enkeltprodukt.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse stiller ein til leverandørane.

Sjå pris for eigedomsinformasjon.

Ansvarleg for tenesta

 

Plan og geodata

Plan og geodata

Plan og geodata

Til toppen