Meklarpakke

Eigedomsmeklarar og andre som treng å innhente kommunal informasjon, for eksempel i forbindelse med sal av eigedom, kan bestille produkt frå Ambita, Norkart eller Proconet.

Ein meklarpakke kan bestå av:

 • Matrikkelrapport og matrikkelkart
 • Planstatus, plankart og reguleringsføresegner
 • Situasjonskart og leidningskart
 • Kommunale avgifter, eigedomsskatt og eventuelle restansar / legalpant
 • Godkjente bygningsteikningar, informasjon om brukstillatelse / ferdigattest
 • Eventuelle opplysingar om godkjente, men ikkje igangsette tiltak på naboeigedommar
 • Informasjon om ev. pålegg etter plan- og bygningsloven
 • DOK-analyse
 • Opplysning om pipe/ildsted (leveres av Ålesund Brannvesen)
 • Opplysning om elektriske anlegg på bolig (leveres av Mørenett)
 • Seksjoneringsløyve

Leveringstida er normalt 5 virkedagar.

Produkta i meklarpakken kan bestillast som enkeltprodukt.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse stiller ein til leverandørane.

Sjå pris for eigedomsinformasjon.

Ansvarleg for tenesta