Meklarpakke

Meklarpakke

Eigedomsmeklarar og andre som treng å innhente kommunal informasjon, for eksempel i forbindelse med sal av eigedom, kan bestille produkt frå Ambita, Norkart eller Proconet.

Ein meklarpakke kan bestå av:

  • Matrikkelrapport og matrikkelkart
  • Planstaus, plankart og reguleringsføresegner
  • Situasjonskart og leidningskart
  • Kommunale avgifter, eigedomsskatt og eventuelle restansar / legalpant
  • Godkjente bygningsteikningar, informasjon om brukstillatelse / ferdigattest
  • Eventuelle opplysingar om godkjente, men ikkje igangsette tiltak på naboeigedommar

Leveringstida er normalt 5 verkedagar.

Produkta i meklarpakken kan bestillast som enkeltprodukt.

Eventuelle spørsmål rundt bestilling, kjøp og leveranse stiller ein til leverandørane.

Sjå pris for eigedomsinformasjon.

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen