Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Opplysningar om elevar, barnehagebarn og føresette

Opplysningar om elevar, barnehagebarn og føresette

Ålesund kommune behandlar personopplysningar om barnehagebarn, elevar og deira foreldre/føresette. 

Ålesund kommune behandlar personopplysningar i fagsystema IST, It`s Learning og SpeedAdmin.

Fagsystema inneheld informasjon om: 

  • Namn, adresse, fødselsnummer, føresette/foreldre.
  • Forhold mellom skole/barnehage og heim.
  • Fødselsnummer blir brukt for å kunne skilje barnehagebarn og elevar i elevmapper, for å forhindre forveksling og dermed sikre konfidensialitet og integritet.
  • Systema kan innehalde sensitiv personinformasjon.

Omfanget av dokumentasjon vil variere med den enkelte elev sin opplæringssituasjon.

Til toppen