Fakturareferanse

Faktura til kommunen skal merkast med referansenummer. Her finn du liste over alle avdelinger med tilhøyrande referansenummer.

Andre avdelingar/ verksemder - fakturareferanse

Andre avdelingar/ verksemder - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
ALV 170021
Arbeid og aktivitet  320000
Barnevernstenester  450400
Bibliotek 610010
Dokumentasjonsforvaltning 170010
Dyreklubben 450520
Familiestøttende tenester 450200
Fengselshelseteneste 220000
Flyktning 450500
Folkevalde 190000
FoU prosjekt 170022
Framtidslaben 170023
Helse 200000
Hovudtillitsvalde og hovudverneombod 150001
HR (personal) 160030
Innbyggartorg  610000
Innovasjonsstøtte 170020
IT drift 170031
IT eKommune 170030
Kommuneadvokat 801000
Kommunedirektør 800000
Konserninnkjøp 180000
Krisesenter 450210
NAV  350000
Oppvekst 400000
Organisasjon 150000
Politikk og kommunikasjon 190000
Rådhusdrift 610030
Sikkerhet og beredskap 170001
Spesialpedagogiske tenester PPT 450000
Strategi og styring 160020
Teknologi og innovasjon 170000
Tospråkleg faglærar 450520
USHT MR 200001
Økonomi og lønn 160010
Ålesund frivillighetssentral 610000

Barnehagar - fakturareferanse

Barnehagar - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Ellingsøy barnehage 410100
Fagerlia barnehage 410200
Fremmerholen barnehage 410200
Harøy barnehage 410300
Lerstad barnehage 410200
Midtbyen barnehage 410100
Nørve barnehage 410200
Prestemarka barnehage 410300
Rabbevågen barnehage 410200
Ratvikåsen barnehage 410200
Skarbøvik barnehage 410100
Skodje barnehage 410300
Stette barnehage 410300
Storhaugen barnehage 410100
Valle barnehage 410300
Årøyhaugen barnehage 410300

Bukollektiv - fakturareferanse

Bukollektiv - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Klipra bukollektiv 1 310000
Sandøy bokollektiv 230300
Steinaplassen bukollektiv 310300
Volsdalen bokollektiv 220000
Ådalsbakken bukollektiv 310300

Bustader - fakturareferanse

Bustader - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Bogneset bustader 310100
Borgundvegen bustader 310000
Brunholmen bustader 310000
Flisnes barnebustad 450300
Fremmerholåsen bustader 310200
Hallvarmarka bustader 310300
Hatlasvingen bustader 310100
Haug bustader 310000
Kyrkjehaugen bustader 310100
Langhaugen bustader 310200
Moa aldersbustader 220100
Myrland bustad 310200
Norvikvegen bustader 310200
Nørvegjerdet avlastning 310000
Olav Sundes veg bustader 310200
Olsvika bustader 310100
Ramshaugen bustader 310200
Scottsborg bustader 310200
Skodje bustader 310300
Skuggenhaugen bustader 310000
Smibakken og Lånamarka bustader 310300
Øvre Holen bustader 310200
Åsesvingen bustader 310000

Dagsenter - fakturareferanse

Dagsenter - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Sandøy dagsenter møteplass 230300
Skodje og Ørskog dagsenter 230230
Demensomsorg dagtilbud (Hatlahaugen) 240000
Seniorsenter 240000

Førebygging og meistring - fakturareferanse

Førebygging og meistring - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Fysio- og ergoterapi 240000
Førebygging og meistring 240000
Koordinering og tildeling 250000
Støttekontakt 240000
Teknisk hjelpemiddelservice 240000

Heimeteneste - fakturareferanse

Heimeteneste - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Aksla og Ellingsøy heimeteneste 220000
Borgund heimeteneste 220000
Hessa, sentrum, Klipra og Borgund heimeteneste 220000
Lerstad, Åse og Blindheim heimeteneste 220100
Sandøy heimeteneste 230300
Skodje heimeteneste 230240
Spjelkavik heimeteneste 220100
Ørskog heimeteneste 230230

Helsestasjonar - fakturareferanse

Helsestasjonar - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Blindheim helsestasjon 450113
Helsestasjontenester Sandøy, Ørskog og Skodje 450120
Moa helsestasjon 450112
Sentrum helsestasjon 450111

Kjøkken - fakturareferanse

Kjøkken - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Kjøkken Sandøy 330000
Kjøkken Skodje 330000
Kjøkken Ørskog 330000
Rådhuskantina 330000
Sentralkjøkkenet  330000

Kultur og fritid - fakturareferanse

Kultur og fritid - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Fargespill 620000
Idrett og fysisk aktivitet 630030
Idrettshaller 630031
Kultur og fritid  630000
Kulturskule  620000
Parken kulturhus 630021
Svømmehaller 630032
Ung i Ålesund 630023
Utendørs idrettsanlegg 630034
Øvrige kulturhus 630022
Ålesund strykekvartett 620000

Legekontor og legevakt - fakturareferanse

Legekontor og legevakt - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Daaeskogen legekontor 260000
Interkommunal legevakt 260000
Kremmergården legekontor 260000
Moa legekontor 260000
Overgrepsmottak 260000
Sandøy legekontor 260000
Skodje legekontor 260000
ØHD døgnplasser 260000
Ørskog legekontor 260000
Ørskog legevaktsenter 260000

Miljø og samferdsel - fakturareferanse

Miljø og samferdsel - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Byen som Regional Motor BRM 720051
Bypakke 720052
Drift, miljø og samferdsel 720070
Forvaltning, miljø og samferdsel 720060
Miljø og samferdsel 720000
Prosjekt, miljø og samferdsel 720050
Veterinær vaktteneste 720063

Omsorgssenter - fakturareferanse

Omsorgssenter - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Aspøy og Skarbøvik omsorgssenter 210500
Blindheim omsorgssenter 210100
Hatlane omsorgssenter 210102
Sandøy sjukeheim 230300
Sanitetshjemmet  210400
Skodje omsorgssenter 230220
Spjelkavik omsorgssenter 210200
Ørskog omsorgssenter 230210
Åse helsehus 210000

Psykisk helse og rus - fakturareferanse

Psykisk helse og rus - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Psykisk helse og rus 340000
Ankerhuset rehabilitering og ettervern 340000
Skansen og sommerfuglen aktivitet 340000
Ysteneset bustader 340000

Skular - fakturareferanse

Skular - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Aspøy skole 420000
Blindheim barneskole 420100
Blindheim ungdsomsskole 421300
Ellingsøy barne- og ungdomsskole 420400
Emblem skule 420200
Flisnes skole 420300
Harøy skule 422100
Hatlane skole 420800
Hessa skole 420500
Kolvikbakken ungdomsskole 421600
Larsgården skole 420600
Lerstad skole 420700
Newtonrom 421601
Skarbøvik ungdomsskole 421500
Skodje barneskule 421800
Skodje ungdomskule 421900
Spjelkavik barneskole 420900
Spjelkavik ungdomsskole 421400
Stafsethneset 421310
Stokke og Vik skole 421000
Valle skule 422000
Volsdalen skole 421100
Ørskog skule 421700
Ålesund voksenopplæring 440000
Åse skole 421200

Vatn og avløp - fakturareferanse

Vatn og avløp - fakturareferanse
Avdelingsnavn Referansenummer
Avløpsreinsing drift VA 710074
Drift vatn og avløp 710070
Leidning og pumpe drift VA 710040
Myndigheit 710060
Plan og prosjekt 710050
Vassbehandling drift VA 710072
Vatn og avløp 710000