Kva må du vite før du leiger torgplass

For nokre arrangement, må ein søkje tillating frå myndigheitene. Du er sjølv ansvarleg for å skaffe tillatingane du må ha.