Søk om leige - finn idrettshallar og baner

Oversikt over kommunale idrettshallar og baner

Kort fortalt

Oversikt over idrettshallar

Oversikt over idrettsbaner

Sjå oversikt over hallar og baner i kart

Kart over idrettshallar

Opne kartet i nytt nettlasarvindauge

Kart over idrettsanlegg

Sjå oversikt over alle idrettsanlegg og baner, også private

Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

Kontakt

Birgitte Flåthe Lindseth

Konsulent idrett og fysisk aktivitet

Send e-post

Tlf: 70 16 24 26

Ansvarleg for tenesta