Utleige av lokale på skolane

Trene eller øve i skolelokale?

Skolene sine gymnastikksalar, symjebasseng og skolelokale generelt kan leigast. For å søkje om leie tek du direkte kontakt med rektor på skolen det gjeld.

Pris for leie av skolelokale
 

Ansvarleg for tenesta