Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

Leige skolen sine lokale

Utleige av lokale på skolane

Skolane sine gymnastikksalar og symjebasseng og skolelokala generelt, er råd å få leige.

Fast leige til treningstid og øving

Det er mogleg å søke om fast trening- og øvingstid i kommunale anlegg.

 • Fast trenings- og øvingstid blir tildelt for eitt år om gongen og følger skoleruta.
 • Søknadsfristen er 15. juni.

Søk om fast trenings- og øvingstid i skolelokaler

Ved tildeling av treningstider skal grupper som driv aktivitetar for barn prioriterast. Tildeling skjer etter følgande prioritering:

 1. Den enkelte skole (inntil ein dag pr. veke til eigne aktivitetar)
 2. Skolekorps
 3. Barnegrupper under 18 år
 4. Grupper barn/ungdom over 18 år
 5. Idrettslag og liknande med aktørar over 18 år
 6. Lag/grupper som driv eigenaktivitet for vaksne (bedriftsidrettslag, private mosjonsgrupper m.v.)

Enkeltståande arrangement

Rektor/verksemdleiar tar avgjersler om enkeltutleige av gymnastikksalar, symjehallar og klasserom, og om fast utleige av klasserom. Slik utleige kan avtalast for inntil eitt skoleår om gongen.

 • Utleige følger skoleruta. Det er dermed ikkje mogleg å leige skolelokala i skoleferiane.
 • Søknader må sendast inn i god tid, og seinast fire veker før arrangementet, åtte veker ved store arrangement.
 • Behandling av søknader skjer normalt innan tre veker.

Oversikt over fasilitetar, tildelte og ledige tider for trening og arrangement kan du sjå på Aktiv kommune.

Søk om leige på Aktiv kommune

Til toppen