Utleige av lokale på skolane

Skolane sine gymnastikksalar og skolelokala generelt, er råd å få leige.
Det er ikkje mogeleg å søke om leige av symjebasseng på noverande tidspunkt.

Ansvarleg for tenesta