Tips til trimparkar

Bruk fantasien og tren utandørs. Trening i grønne omgivelsar og dagslys gir bedre søvn og økt overskudd i kvardagen. Her finn du trimparkar som er tilrettelagt for trening utandørs. God trening!

 Tips til ein aktiv kvardag

 

Ansvarleg for tenesta