Sykkel

Sykkel

Sjå kvar du kan sykle i Ålesund, kvar du kan låne elsykkel og kvar du kan leie elsparkesykkel .

El-sykkelbibliotek 

På biblioteka på Moa og i sentrum kan du låne ein el-sykkel i opp til 14 dagar for å teste om det er noko som kan passe inn i din kvardag. 

Les meir om ordninga for korleis du kan låne ein el-sykkel på biblioteket si heimeside.

Sykkelparkering og servicestasjonar 

Det er montert sykkelstativ omkring i sentrumsgatene, nord for Skateflua og ein servicestasjon utstyrt med pumpe og verktøy.

Sykkelkart

I dette digitalt kartet, som omfattar heile Ålesund kommune  frå Hessa i vest til Vaksvika i aust og Ona i nord, kan du sjå våre anbefalte sykkelruter. Merk at det i dei ytre bydelane rundt bysentrum og langs hovudvegane i nokre av bydelane er det ein del viktige «missing links».

Kartet, som kan zoomast, er tilgjengeleg her:

Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

Opne kartet som flyfoto

Sjå også

Til toppen