Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Sykkel

Sykkel

Sjå kvar i Ålesund det er brukbare gang-/sykkelvegar, lokalvegar med lite trafikk og turvegar eller stiar som er eigna til sykling.

Vi har eit mildt havklima som gjer at heilårssykling er mogleg for den som ønskjer det, så lenge ein kler seg etter vind og nedbør. Elsyklar gjer det også mogleg å sykle heilt andre distansar utan at ein kjem utsliten på jobb eller skule.

Sykkelkart

I dette digitalt kartet, som omfattar heile Ålesund kommune  frå Hessa i vest til Vaksvika i aust og Ona i nord, kan du sjå våre anbefalte sykkelruter. Merk at det i dei ytre bydelane rundt bysentrum og langs hovudvegane i nokre av bydelane er det ein del viktige «missing links».

Kartet, som kan zoomast, er tilgjengeleg her:

Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

Opne kartet som flyfoto

Sykkelruter

Forklaring til sykkelkartet.

Turforslag

Turforslag - grønne sykkelruter: Sjå sykkelkart for ruter på Sjøholt, Steinsetsetra, Svartløken og den Trondhjemske postveg (PDF, 2 MB)

Sykkelparkering og servicestasjonar 

Det er montert sykkelstativ omkring i sentrumsgatene, nord for Skateflua og ein servicestasjon utstyrt med pumpe og verktøy.

El-sykkelbibliotek 

På biblioteka på Moa og i sentrum kan du låne ein el-sykkel i opp til 14 dagar for å teste om det er noko som kan passe inn i din kvardag. 

Les meir om ordninga for korleis du kan låne ein el-sykkel på biblioteket si heimeside. 

Sjå også

Til toppen