Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Sykkel

Sykkel

Sjå kvar du kan sykle i Ålesund, kvar du kan låne elsykkel og kvar du kan leie elsparkesykkel .

El-sykkelbibliotek 

På biblioteka på Moa og i sentrum kan du låne ein el-sykkel i opp til 14 dagar for å teste om det er noko som kan passe inn i din kvardag. 

Les meir om ordninga for korleis du kan låne ein el-sykkel på biblioteket si heimeside. 

Utleige av elsparkesykkel

I Ålesund er det per no eit selskap som tilbyr utleige av elsparkesyklar. Dette selskapet er Bird. Svar på spørsmål om bruk av av elsparkesykler og betaling finner du hos dei

Sykkelparkering og servicestasjonar 

Det er montert sykkelstativ omkring i sentrumsgatene, nord for Skateflua og ein servicestasjon utstyrt med pumpe og verktøy.

Sykkelkart

I dette digitalt kartet, som omfattar heile Ålesund kommune  frå Hessa i vest til Vaksvika i aust og Ona i nord, kan du sjå våre anbefalte sykkelruter. Merk at det i dei ytre bydelane rundt bysentrum og langs hovudvegane i nokre av bydelane er det ein del viktige «missing links».

Kartet, som kan zoomast, er tilgjengeleg her:

Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

Opne kartet som flyfoto

 

Sjå også

Til toppen