Sykkel

Sjå kvar du kan sykle i Ålesund.

Sykkelparkering og servicestasjonar 

Det er montert sykkelstativ omkring i sentrumsgatene, nord for Skateflua og ein servicestasjon utstyrt med pumpe og verktøy.

Sykkelkart

I dette digitalt kartet, som omfattar heile Ålesund kommune  frå Hessa i vest til Vaksvika i aust og Ona i nord, kan du sjå våre anbefalte sykkelruter. Merk at det i dei ytre bydelane rundt bysentrum og langs hovudvegane i nokre av bydelane er det ein del viktige «missing links».

Kartet, som kan zoomast, er tilgjengeleg her:

Opne kartet i nytt nettlesarvindauge

Sjå også

Ansvarleg for tenesta