Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Sykkel

Sykkel

Ei rekke stadar i Ålesund kommune er veleigna for sykling. 

StikkUt og MoroTur er det ymse forslag til turar, sjølv om mange av stiane og turvegane i første rekke passar for folk som går eller spring på tur.

Sjå samleside med informasjon for syklistar (Statens vegvesen) 

Sykkelruter

Dagens sykkelnett er langt frå perfekt, men her er eit foreløpig sykkelkart over kva sykkelruter vi vil anbefale i dei ulike bydelane (PDF, 8 MB), delt i to grove grupper.

Raude strekar viser sykling i blanda trafikk, der ein må vise omsyn og vere forsiktig, mens grøn strek viser breie fortau, kombinerte gang/sykkelvegar eller turvegar. Her vil omsynet til dei gåande vere veldig viktig. Kartet kan du få i papirutgåve på Innbyggartorget eller ved sende førespurnad på e-post. Det vil bli oppdatert etter kvart som vi får inn tips om feil og manglar, og etter kvart overført til eit digitalt zoombart kart.

Sykkelparkering og servicestasjonar 

Det er nokre sykkelstativ og servicepunkt for sykkel i bysentrum.

El-sykkelbibliotek 

På biblioteka på Moa og i sentrum kan du låne ein el-sykkel i opp til 14 dagar for å teste om det er noko som kan passe inn i din kvardag. 

Les meir om ordninga for korleis du kan låne ein el-sykkel på biblioteket si heimeside. 

 

Til toppen