Sykkel

Sykkel

Ein rekke stadar i Ålesund kommune er velegna for sykling - se turområder - sjølv om dette og omfattar mange stier og turvegar som i fyrste rekke er egna for folk som går eller spring på tur. 

Sykkelkoordinator i Ålesund kommune  

Frå hausten 2019 har Ålesund kommune ein sykkelkoordinator, som heiter Gudmund Hoel og som er utdanna arkitekt og byplanlegger. 

Han har i hovudsak i oppgåve å regulere sykkelvegar på hovudnettet for sykkel i kommuna vår.  

Ålesund fra Hessa i vest, via Sentrum og Campus til Moa, og vidare til Magerholm og Vegsund. Ålesund scora som kjent dårlig på brukarundersøkelser for sykkel, så vi har generelt mykje å ta igjen.   

Kartutsnitt av Blindheim og Flisnes - Klikk for stort bildePlan for fv60 Blindheim – Flisnes. Ny sykkelveg på nordsida av fylkesvegen med gul strek. 

Det vil etter kvart komme midlar til gjennomføring gjennom den vedtatte bypakka, der kommuna og Statens Vegvesen vil byggje sykkelvegar med fortau på prioriterte strekningar som Steinvågneset, gjennom Volsdalen, forbi Campus og som del av større vegprosjekt som E136 Lerstad – Breivika og FV 60 Blindheim – Flisnes. Slik det ser ut no så kan utbygginga starte opp i 2022. 

Sykkelparkering og servicestasjonar 

Sykkelparkering i sentrum med en sykkel parkert - Klikk for stort bildeSykkelparkering ved Skansekaia

Det blir også arbeid med mindre tiltak som nye sykkelstativ og servicepunkt for sykkel i bysentrum og elsykkelutlån i biblioteka på Moa og i sentrum (link) for dei som ønsker ein eller to prøveveker med elsykkel som alternativt transpormiddel til bil, buss eller ordinær sykkel.     

Sjølv om dagens sykkelnett langt fra er perfekt, har vi laga eit foreløpig sykkelkart over kva for nokre sykkelruter vi vil anbefale i dei ulike bydelane, delt i to grove grupper.

Røde streker viser sykling i blanda trafikk, der ein må vise hensyn og vere forsiktig, mens grøn strek viser breie fortau, kombinerte gang/sykkelvegar eller turvegar. Her vil hensynet til dei gående vere veldig viktig. Kartet kan du få i papirutgave på Innbyggartorget eller ved forespørsel på e-post. Det vil bli oppdatert etter kvart som vi får inn tips om feil og manglar, og etter kvart overført til et digitalt zoombart kart. 

El-sykkelbibliotek 

Kvinne sykler raskt gjennom Ålesund sentrum.  - Klikk for stort bildeKvinne sykler raskt gjennom Ålesund sentrum.  

På biblioteka på Moa og i sentrum kan du no låne ein el-sykkel i opp til 14 dagar for å teste om det er noko som kan passe inn i din kvardag. 

 

Til toppen