Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Fritidsfiske

Fritidsfiske

Fritidsfiske er ein av dei viktigaste og mest utbreidde friluftsaktivitetane i Noreg. Før du legg ut på fisketur må du sjekke kvar det er lov å fiske.

Omlag halvparten av den vaksne befolkninga fiskar ein eller fleire gonger i året.

Du kan fiske med:

 • Handsnøre, fiskestong og éin maskindriven juksa eller dorg.
 • Garn med samla lengde på inntil 210 meter.
 • Liner med opptil 300 anglar.
 • Inntil 20 teiner eller ruser.

Kvar enkelt fritidsfiskar kan kombinere desse reiskapstypane i den mengda som er oppgitt. Men dersom det er to eller fleire fritidsfiskarar om bord i eit fartøy, gjeld reiskapsbegrensninga per fartøy og ikkje per person.

Utanlandske statsborgarar som ikkje har fast bustad i Noreg har lov til å drive sportsfiske med handreiskap, men dei kan ikkje selje fangsten.

Kvar kan eg fiske i Ålesund?

Torskefiske i fjordane

Frå slutten av februar og ut i april månad er det torskefiske i fjordane.  

 • Borgundfjorden rett ved Ålesund sentrum
 • Hessafjorden

Fiske i innlandsvatn

 • Emblemsfjellet: Det er fisk i dei fleste vatna på Emblemsfjellet. Merk at det er fiskeforbod i Strokevatnet og Haugstølsvatnet.
 • Brusdalsvannet

Elvefiske

 • Ørskogelva
 • Vaksvikelva
 • Solnørelva

Barn og unge

Fisking er kjekt for alle i alle aldrar. Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk, som i Brusdalsvatnet eller på Emblemsfjellet i perioden frå 1. januar til 20. august. Nokre unntak er det og det gjeld elvar som har laks, sjøørret og sjørøye.

Barn og unge under 16 år treng heller ikkje betale den statlege fiskaravgifta (18 års aldersgrense).

Innlandsfiske

Retten til å fiske etter innlandsfisk som laks, ørret og sjøørret i vassdrag tilhøyrer grunneigar. Det betyr at ein anten må kjøpe fiskekort eller ha løyve frå grunneigar for å kunne fiske. I tillegg må det årleg betalast ei statleg fiskaravgift.

Det skal løysast fiskaravgift for fiske etter laks, ørret, sjøørret i tillegg til at ein må ha fiskekort eller løyve frå rettshavar til å fiske.

Fiskaravgift

Skal du fiske etter laks, ørret, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med fastståande reiskap i sjøen, må du betale den statlege fiskaravgifta.

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 2020     

 • Årsavgift for enkeltperson for fiske i vassdrag: kr. 272,-
 • Årsavgift familie for fiske i vassdrag*: kr. 434,-
 • Avgift for fiske med fastståande reiskap i sjøen med sesongstart før 1. juli: kr. 679,-
 • Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli: kr. 412,-

Barn og ungdom under 16 år skal ikkje betale fiskaravgift.

Miljødirektoratet har oppdaterte prisar og meir informasjon om betaling av fiskaravgifta

Lover og reglar

Til toppen