Fritidsfiske

Fritidsfiske

Fritidsfiske er en av de viktigste og mest utbredte friluftsaktivitetene i Norge. Før du legger ut på fisketur m du sjekke hvor det er tillatt å fiske.

Fritidsfiske er en av de viktigste og mest utbredte friluftsaktivitetene i Norge. Omkring halvparten av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger i året.

Du kan fiske med:

 • Håndsnøre, fiskestang og én maskindrevet juksa eller dorg.
 • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter.
 • Liner med opptil 300 angler.
 • Inntil 20 teiner eller ruser.

Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Men dersom det er to eller flere fritidsfiskere om bord i et fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap, men de kan ikke selge fangsten.

Hvor kan jeg fiske i Ålesund?

Torskefiske i fjordene

Fra slutten av februar og ut i april måned er det torskefiske i fjordene.  

 • Borgundfjorden rett ved Ålesund sentrum
 • Hessafjorden

Fiske i innlandsvann

 • Emblemsfjellet: Det er fisk i de fleste vatna på Emblemsfjellet. Merk at det er fiskeforbud i Strokevatnet og Haugstølsvatnet.
 • Brusdalsvannet

Elvefiske

 • Ørskogelva
 • Vaksvikelva
 • Solnørelva

Barn og unge

Det å fiske er kjekt for alle i alle aldre. Barn og unge under 16 år har for eksempel rett til gratis fiskekort for fiske etter innlandsfisk, som i Brusdalsvannet eller på Emblemsfjellet i perioden fra 1. januar til 20. august. Noen unntak er det og det gjelder elver som har laks, sjøørret og sjørøye.

Barn og unge under 16 år trenger heller ikke betale den statlige fiskeravgiften (18 års aldersgrense).
Innlandsfiske

Retten til å fiske etter innlandsfisk som laks, ørret og sjøørret i vassdrag tilhører grunneier. Det betyr at en enten må kjøpe fiskekort eller ha grunneiers tillatelse for å kunne fiske. I tillegg må det årlig betales en statlig fiskeravgift.

Det skal løses fiskeravgift for fiske etter laks, ørret, sjøørret i tillegg til at en må ha fiskekort eller rettighetshavers tillatelse til å fiske.

Fiskeravgift

Skal du fiske etter laks, ørret, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften.

Årsavgift for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i 2017     

 • Årsavgift for enkeltperson for fiske i vassrad      kr. 260
 • Årsavgift familie for fiske i vassdrag*      kr. 415
 • Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart før 1. juli      kr. 649
 • Avgift for fiske med faststående redskap i sjøen med sesongstart etter 1. juli      kr. 394

Barn og ungdom under 16 år skal ikke betale fiskeravgift.

Lover og regler

Fiskeridirektoratet om fritidsfiske

Allemannsretten

Fiskeklubben for barn og unge

Til toppen