Friområde

Friområde

Friområda skal sikre folk flest tilgang til attraktive areal i nærleiken av der dei bur. Områda skal kunne brukast dagleg til mosjon og andre friluftsaktivitetar.

Areala kan vere i privat eller offentleg eige, men kommunen må sikre allmenn tilgang gjennom avtalar med grunneigarar. 

Driftsansvaret for friområda er delt på fleire. Kommunen ved verksemd for veg, anlegg og park, samarbeider både med Friluftsrådet, idrettslag, velforeiningar og andre om drifta av enkelte friområde.  

Hessa, Skarbøvik og Aspøy 

 • Hessa - Tueneset - badeplass og turveg mot Hessabana 
 • Aspøy - Storhaugen

Ellingsøy 

 • Stokkeholmane/Bjørge, m.v, Ellingsøy (Friluftsrådet)
 • Svinøya 
 • Remvika friareal Hoffland

Indre Borgund

    Stafsethneset - Badeplass - (Friluftsrådet)

 •  Friareal Arnehjellen
 •  Friareal Brendlia
 •  Dam Eikenosen
 •  Emblemssanden - Klebergsneset
 •  Emblemsfjellet
 •  Østrem-Østremsetra

Nørvøy

 • Turvegar - Borgernes veg / Aksla "Byfjellet" - Dammane
 • Friområde Kneiken vest
 • Grimmerhaugen
 • Volsdalsberga - badeplass og turvegar
 • Husafjellet
 • Larsgård
 • Fredsberg
 • Hundsvær

Nørvasund

 • Borgundgavlen (ikkje kommunal)
 • Hatlen balløkke
 • Røykeritomta- balløkke

Lerstad

 • Ridesti Lerstad
 • Friareal Øvste Nakken
 • Friareal Bredelia Rabbevågskiftet
 • Lerstadvatnet turveg
 • Friområde ved Gokartbana - Olsvik

Åse

 • Furmyrstranda
 • Geileberget badeplass
 • Friområde Borgundfjordvegen aust - Åse

Spjelkavik

 • Alvik-Holsfjellet
 • Vasstranda-Gamlemsetra
 • Gamle Nesvegen
 • Fremmerholen friareal
 • Friareal Brusdalen
 • Friareal Olsvika
 • Lillevannet rundt
 • Sandingane
 • Kanalen

Skodje

 • Håhjem, statleg sikra friluftslivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.
 • Murvika, Skodje sentrum, statleg sikra friluftslivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.
 • Mauren v/Taftasundbrua, statleg sikra friluftslivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.

Ørskog

 • Skråvika
  Dette er eit sikra friluftsområde som friluftsrådet har ansvar for. Området er enkelt tilrettelagt med eit grindbygg, toalett og turveg ned frå parkeringsplassen. Her er ikkje lagt til rette for rullestol. Det er fiskeplassar på svaberga og ei småsteinfjøre som passar til bading og krabbefangst. Området er ope med grassletter.
 • Prestefjøra
  Hit kjem både barnehagane, skuleklassar, tenåringar og barnefamiliar for å bade og stupe, for å padle seg ein tur, for å grille og for å møtast. Fjøra er lang, så her kan ein anten vere sosial, eller finne ein roleg plass for seg sjølv. Her er småkrabbar og her kan du fiske frå Oseberget. Ved sidan av fjøra er det ein liten, men særs innhaldsrik skog: Spanande stiar, gamle bunkersar frå krigen, mykje blåbær og perfekte gøymestadar for leik og moro! Og går du øvst og ytst står der ein benk så stillferdig til. Der kan ein sette seg ned og nyte utsikta som går rett ut den vakre Storfjorden.
 • Elvastien
  Dette er ein turveg langs elva med fast dekke og leiekant. Lengda på vegen er om lag 600 meter. Tur/retur er om lag 1,2 km. Det er lite stigning på vegen og der er rasteplassar, ein fiskeplass, informasjonsskilt, grindbygg og smijarnsportal. Jørund Amdam har laga alle trefigurane som står ved turvegen. Området ved elva er svært flott med opne område og kantvegetasjon rundt elva. I starten på turen går ein langs kulturmark som kan ha dyr på beite. Det beste utgangspunktet for å gå Elvastien er å parkere ved kyrkja. Frå denne parkeringa er det også fint å ta rundturen langs den flotte naustrekka, småsteinstranda og rundt Prestegarden. Denne rundturen er på litt over 1 km.
 • Måsøyra
  Ein flott aktivitetspark oppført i november 2017. Her er det opent og fritt med utsikt utover bygda og fjorden. Du finn både treningsapparat og balanse- og aktivitetsapparat med gummibark som underlag, samt utemøblar. Ein flott samlingsstad for heile familien med mykje rom for trening og aktiv leik.

Toalett i friområda

Til toppen