Friområde

Friområde

Friområda skal sikre folk flest tilgang til attraktive areal i nærleiken av der dei bur. Områda skal kunne brukast dagleg til mosjon og andre friluftsaktivitetar. 

Areala kan vere i privat eller offentleg eige, men kommunen må sikre allmenn tilgang gjennom avtalar med grunneigarar. 

Driftsansvaret for friområda er delt på fleire. Kommunen ved verksemd for veg, anlegg og park, samarbeider både med Friluftsrådet, idrettslag, velforeiningar og andre om drifta av enkelte friområde.  

Sjå kvar du finn friområdar 

Sjå kvar du finn toalett

Toalett i friområda

 

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen