Friområde

Friområde

Friområder skal sikre allmennheten tilgang til attraktive areal i nærheten av der dei bor, slik at dei kan brukes daglig til for eksempel mosjon og friluftsaktivitetar.

Arieala kan vere i privat eller offentlig eige, men kommuna må sikre allmenn tilgang gjennom avtaler med grunneigar..  

Driftsansvaret for friområda er delt på fleire. Kommuna ved virksomhet for vei, anlegg og park, samarbeidar både med Friluftsrådet, idrettslag, velforeningar og andre om drifta av enkelte friområde.  

Hessa, Skarbøvik og Aspøy 

 • Hessa - Tueneset - badeplass og turveg mot Hessabana 

 • Aspøy - Storhaugen 

Ellingsøy 

 • Stokkeholmane/Bjørge, m.v, Ellingsøy (Friluftsrådet). 

 • Svinøya 

 • Remvika friareal Hoffland. 

Indre Borgund 

 • Stafsethneset - Badeplass - (Friluftsrådet) 

 • Friareal Arnehjellen 

 • Friareal Brendlia 

 • Dam Eikenosen 

 • Emblemssanden - Klebergsneset 

 • Emblemsfjellet 

 • Østrem-Østremsetra 

Nørvøy

 • Turveger - Borgernes veg / Aksla "Byfjellet" - Dammane 

 • Friområde Kneiken vest 

 • Grimmerhaugen 

 • Volsdalsberga - badeplass og turveger 

 • Husafjellet 

 • Larsgård 

 • Fredsberg 

 • Hundsvær 

Nørvasund 

 • Borgundgavlen (ikke kommunal) 

 • Hatlen balløkke 

 • Røykeritomta- balløkke 

Lerstad 

 • Ridesti Lerstad 

 • Friareal Øvste Nakken 

 • Friareal Bredelia Rabbevågskiftet 

 • Lerstadvannet turveg 

 • Friområde ved Gokartbana - Olsvik 

Åse

 • Furmyrstranda 

 • Geileberget badeplass 

 • Friområde Borgundfj.vegen øst - Åse 

Spjelkavik 

 • Alvik-Holsfjellet 

 • Vasstranda-Gamlemsetra 

 • Gamle Nesvegen 

 • Fremmerholden friareal 

 • Friareal Brusdalen 

 • Friareal Olsvika 

 • Lillevannet rundt. 

 • Sandingane. 

 • Kanalen 

Skodje 

 • Håhjem, statleg sikra friluftlivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett. 

 • Murvika, Skodje sentrum, statleg sikra friluftlivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett. 

 • Mauren v/Taftasundbrua, statleg sikra friluftlivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett. 

Ørskog

 • Skråvika - Dette er eit sikra friluftsområde som friluftsrådet har ansvar for. Området er enkelt tilrettelagt med eit grindbygg, toalett og turveg ned frå parkeringsplassen. Her er ikkje lagt til rette for rullestol. Det er fiskeplassar på svaberga og ei småsteinfjøre som passar til bading og krabbefangst. Området er ope med grassletter.
 • Prestefjøra – Hit kjem både barnehagane, skuleklasser, tenåringar og barnefamiliar for å bade og stupe, for å padle seg ein tur, for å grille og for å møtast. Fjøra er lang, så her kan ein anten vere sosial, eller finne ein roleg plass for seg sjølv. Her er småkrabber og her kan du fiske frå Oseberget. Men, ved sidan av fjøra, er det ein liten skog. Skogen er liten, men særs innhaldsrik: spande stiar, gamle bunkers frå krigen, mykje blåbær og perfekte gøymeplassar for leik og moro! Og går du øvst og ytterst står der ein benk så stillferdig til. Der kan ein sette seg ned og nyte utsikta som går rett ut den vakre Storfjorden. (Peder Otto tok bilete her)
 • Elvastien er ein turveg langs elva med fast dekke og ledekant. Lengda på vegen er om lag 600 meter. Tur/retur er om lag 1,2 km. Det er lite stigning på vegen og der er rasteplassar, ein fiskeplass, infoskilt, grindbygg og smijarnsportal. Jørund Amdam har laga alle trefigurane som står ved turvegen. Området ved elva er svært flott med opne område og kantvegetasjonrundt elva. I starten på turen går ein langs kulturmark som kan ha dyr på beite. Det beste utgangspunktet for å gå Elvastien er å parkere ved kyrkja. Frå denne parkeringa er det også fint å ta rundturen langs den flotte naustrekka, småsteinstranda og rundt Prestegarden. Denne rundturen er på litt over ein kilometer (1 km).
 • Måsøyra - ein flott aktivitetspark oppført i november 2017. Her er det opent og fritt med utsikt utover bygda og fjorden. Du finn både treningsapparat og balanse- og aktivitetsapparat med gummibark som underlag, samt utemøblar. Ein flott samlingsstad for heile familien med mykje rom for trening og aktiv leik.

Toalett i friområdene

Til toppen