Friområde

Friområda skal sikre folk flest tilgang til attraktive areal i nærleiken av der dei bur. Områda skal kunne brukast dagleg til mosjon og andre friluftsaktivitetar. 

Areala kan vere i privat eller offentleg eige. 

Driftsansvaret for friområda er delt på fleire. Kommunen ved verksemd for Miljø og samferdsel, samarbeider både med Friluftsrådet, idrettslag, velforeiningar og andre om drifta av enkelte offentlege friområde.  Private friområde vert drifta av private aktørar

Sjå kvar du finn friområde

Sjå kvar du finn toalett

Toalett i friområda

 

Ansvarleg for tenesta