Friluftsområde for funksjonshemma

Friluftsområde for funksjonshemma

Hvor kan funksjonshemmede delta på friluftsopplevelser- og aktiviteter?

FTU-appen

Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU) er et nasjonalt prosjekt i regi av Den Norske Turistforening, med mål om å få flere ut på tur. Prosjektet er et lavterskeltilbud som gjør det mulig for utviklingshemmede å oppleve glede og sosialt fellesskap i pakt med naturen. .

FTU-appen er en tilrettelagt turkalender med tilhørende snakkeark som kan brukes av de utviklingshemmede selv og deres nærstående. DNTs turledere legger inn og oppdaterer informasjon om turene i en sentral kalender, og informasjonen blir automatisk tilgjengelig i appen.

Appen er utviklet for å gjøre det enklere å få oversikt over turene som arrangeres av de lokale turistforeningene. I tillegg legger appen tilrette for  bedre kommunikasjon og aktiv medbestemmelse for de utviklingshemmede.

Last ned FTU-appen fra Google play

Last ned FTU-appen fra Appstore

Tilrettelagte friluftsområder i Ålesund

I Skodje er dei statleg sikra friluftslivsområda tilrettelagt:

  • Håhjem, statleg sikra friluftlivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.
  • Murvika, Skodje sentrum, statleg sikra friluftlivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.
  • Mauren v/Taftasundbrua, statleg sikra friluftlivsområde. Tilrettelagt med parkeringsplass og toalett.

I tillegg må området rundt Svarteløkvatnet trekkast fram. Her er etablert skogsvegar og løypetraserar som gir mange turmulegheiter både sommar og vinter.

Til toppen