Veterinærvakt

For å sikre at dyr har tilgang til veterinærhjelp heile døgnet har vi ei eiga veterinærvaktordning for hjelp ved akutte behov. 

Vakta gjeld utanom vanlege opningstider og gjeld alle dyr.

Ålesund kommune har to vaktdistrikt:

  • Ørskog vaktdistrikt: Dekker m.a. gamle Ørskog og Skodje kommune og indre del av gamle Haram fastland.
    Vakttelefon: 95 91 99 99
  • Haram vaktdistrikt: Gjeld gamle Sandøy kommune, Nordøyane og gamle Haram kommune fastland vest for Vatne. Vidare sør til gamle Ålesund kommune, inn til Dragsundet i Skodje, samt Sula og Giske kommunar.
    Vakttelefon: 70 14 04 42

Link til Mattilsynet sin artikkel om veterinærvakt