Veterinærvakt

Veterinærvakt

For å sikre at dyr har tilgang til veterinærhjelp heile døgnet har vi ei eiga veterinærvaktordning for hjelp ved akutte behov. 

Vakta gjeld utanom vanlege opningstider og gjeld alle dyr.

Ålesund kommune har tre vaktdistrikt:

  • Ørskog vaktdistrikt: Dekker m.a. gamle Ørskog og Skodje kommune og indre del av gamle Haram fastland.
    Vakttelefon: 959 19 999
  • Haram vaktdistrikt: Dekker gamle Sandøy kommune og Nordøyane i gamle Haram kommune.
    Vakttelefon: 473 02 023
  • Stranda vaktdistrikt: Dekker m.a. gamle Ålesund kommune og ytre del av gamle Haram fastland.
    Vakttelefon: 701 40 442

Link til Mattilsynet sin artikkel om veterinærvakt

Til toppen