Hundehald

Ålesund kommune vil gjere sitt til å fremme eit positivt og ansvarleg hundehald.

Hundeeigarar i Ålesund må rette seg etter hundelova i tillegg til lokale forskrifter.

Ny forskrift som omfattar heile den nye kommunen er under utarbeiding. Til ho er vedtatt er det forskriftene for kvar av dei tidlegare kommunane som gjeld for sine respektive område: