Tilrettelegge for leik i nærområdet?

Kommunen ønsker at innbyggarar som vil bidra til å vedlikehalde leikeplassar får høve til det. Eit rammeverk for samarbeid mellom kommunen og frivillige er vedtatt.

Korleis kan du bidra til drift og vedlikehald?

Ulike måtar for lokalt initiativ for vedlikehald av leikeplassar

Ønsker du å bidra?

Skriv brev eller e-post med tittel "Dugnad på leikeplass" og med følgande informasjon:

  • Namn på initiativtaker/organisasjon
  • Kva de ønsker å gjere (sjå under "kva kan du gjere")
  • Tidsperiode de ønsker å gjennomføre aktiviteten

Send dette til postmottak@alesund.kommune.no eller brev til Ålesund kommune, Postboks 1521, 6025 Ålesund.

Sjå anna informasjon

 

Ansvarleg for tenesta