Dugnad på leikeplassar

Tilrettelegge for leik i nærområdet?

Kommunen ønsker at innbyggarar som vil bidra til å vedlikehalde leikeplassar får høve til det. Eit rammeverk for samarbeid mellom kommunen og frivillige er vedtatt.

Korleis kan du bidra til drift og vedlikehald?

Ulike måtar for lokalt initiativ for vedlikehald av leikeplassar

Sjå anna informasjon

Leikeplass - kva bør du tenkje på? (PDF, 571 kB)

Leikeplassutstyr - sikkerheit (PDF, 306 kB)

Sjekk av internkontrollen (PDF, 3 MB)

Kontakt

Helene Vorren

Avdelingsleiar

Send e-post

Tlf. 913 28 211

Til toppen