Ballplassar

Ballplassar

Se hvor du kan drive ballspill.

Det er mange steder det er tilrettelagt for ballspill i Ålesund - her har vi forsøkt å lage en oversikt. På barne- og ungdomsskolene er det som oftest både fotballbane og ballbinge, -felt eller -løkke. Se oversiktene over skoler.

Ballbinger (nærmiljøanlegg)

Hessa, Skarbøvik og Aspøy

 • Skarbøvik ved Skarbøvik ungdomsskole. Driftes av Ålesund kommune.
 • Slinningen syd, Lisavegen. Driftes av beboere i området.
 • Aspøy skole, "Leikern". Driftes av Ålesund kommune.

Ellingsøy

 • Vik skole.
 • Ellingsøy ungdomsskole på Hofland

Indre Borgund

 • Blindheim barneskole.
 • Flisnes, syd på skolens areal. Driftes av skolen/FAU
 • Emblem, ved tidligere "blåskolen". Driftes av Emblem IL

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane

 • Volsdalen, "kirkemarka". Utbygger/driftes av menigheten, skolen / FAU, AaFK og Guard  
 • Largården, på Rollon sitt anlegg. Driftes av Sportsklubben Rollon

Spjelkavik, Åse og Lerstad

 • Lerstad barneskole
 • Åse barneskole

Skodje

 • Brusdal skule
 • Stette skule
 • Skodje ungdomsskule
 • Valle skule
 • Grindvika (forfatning usikker)

Ørskog

 • Sjøholtreitane
 • Ørskoghallen er ein fleirbrukshall og har plass til aktivitetar av mange slag. Hallen ligg sentralt til ved sidan av Ørskog skule og har omgåande nærleik til både kunstgrasbane, sandvolleyballbane, ballbinge, skatepark og ei veldig flott miniatyrskytebane med heile 8 fulldigitale baner i 2. etasje.
 • Ørskogbanken stadion - Kunstgras m/gummispon. Lengde: 105, bredde: 67
 • Ballbinge ved Ørskog skule, ved Skarbø grendahus og i Vaksvika

Brattvåg, Hildre og Søvik

 • Hildre skule
 • Synnalandsneset

Vatne og Tennfjord

 • Vatne barneskule
 • Tennfjord skule

Ballfelt/løkker

Ballfelt finnes på alle skoler og i mange byggefelt. Det finnes også på mange lekeplasser, slik som:

Hessa, Skarbøvik og Aspøy

 • Slinningen grusløkke
 • Slinningen barnehage kunstgressløkke (liten)

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane

 • Brunholmen grusløkke
 • Rollonbana
 • Kneiken balløkke
 • Øvre utstillingsplass
 • Klipra
 • Bogeneset kunstgressløkke

Spjelkavik, Åse og Lerstad

 • Åsesletta gressløkke
 • Yrkesskolevegen balløkke i Fremmerholen

Skodje

 • Fotballbaner v/Skodje stadion, eigd av Skodje IL: To 11-baner, kunstgras
 • Grusplassar lokalisert ved
 • Engeset skule, eigar Engesetdal bygdelag
 • Glomset skule, eigar Glomset IL
 • Utvikbygda grendehus, eigar Utvikbygda vel- og idrettsforeining

Volleyball

Her finner du sandvolleyballbane

 • Volsdalsberga
 • Kolvikbakken ungdomsskole
 • Fagerlia
 • Sandingane i Spjelkavik
 • Emblemssanden
Til toppen