Ballplassar

Ballplassar

Sjå kvar du kan drive ballspel.

Det er mange stadar det er tilrettelagde for ballspel i Ålesund - her har vi forsøkt å lage ei oversikt. På barne- og ungdomsskolane er det som oftast både fotballbane og ballbinge, -felt eller -løkke. Sjå oversikta over skolar.

Ballbingar (nærmiljøanlegg)

Hessa, Skarbøvik og Aspøy

 • Skarbøvik ved Skarbøvik ungdomsskole. Drifta av Ålesund kommune.
 • Slinningen syd, Lisavegen. Drifta av dei som bur i området.
 • Aspøy skole, "Leikern". Drifta av Ålesund kommune.

Ellingsøy

 • Vik skole.
 • Ellingsøy ungdomsskole på Hofland

Indre Borgund

 • Blindheim barneskole.
 • Flisnes, sør på skolearealet. Drifta av skolen/FAU
 • Emblem, ved tidligare "Blåskolen". Drifta av Emblem IL

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane

 • Volsdalen, "kirkemarka". Utbyggar/drifta av kyrkjelyden, skolen / FAU, AaFK og Guard  
 • Larsgården, på Rollon sitt anlegg. Drifta av Sportsklubben Rollon

Spjelkavik, Åse og Lerstad

 • Lerstad barneskole
 • Åse barneskole

Skodje

 • Brusdal skule
 • Stette skule
 • Skodje ungdomsskule
 • Valle skule
 • Grindvika (forfatning usikker)

Ørskog

 • Sjøholtreitane
 • Ørskoghallen er ein fleirbrukshall og har plass til aktivitetar av mange slag. Hallen ligg sentralt til ved sidan av Ørskog skule og har omgåande nærleik til både kunstgrasbane, sandvolleyballbane, ballbinge, skatepark og ei veldig flott miniatyrskytebane med heile 8 fulldigitale baner i 2. etasje.
 • Ørskogbanken stadion - Kunstgras m/gummispon. Lengde: 105, bredde: 67
 • Ballbinge ved Ørskog skule, ved Skarbø grendahus og i Vaksvika

Brattvåg, Hildre og Søvik

 • Hildre skule
 • Synnalandsneset

Vatne og Tennfjord

 • Vatne barneskule
 • Tennfjord skule

Ballfelt/løkker

Ballfelt finst på alle skolar og i mange byggefelt. Det finst også på mange leikeplassar, slik som:

Hessa, Skarbøvik og Aspøy

 • Slinningen grusløkke
 • Slinningen barnehage kunstgrasløkke (liten)

Nørvøy, Nørvasund og Hatlane

 • Brunholmen grusløkke
 • Rollonbana
 • Kneiken balløkke
 • Øvre utstillingsplass
 • Klipra
 • Bogneset kunstgrasløkke

Spjelkavik, Åse og Lerstad

 • Åsesletta grasløkke
 • Yrkesskolevegen balløkke i Fremmerholen

Skodje

 • Fotballbaner v/Skodje stadion, eigd av Skodje IL: To 11-baner, kunstgras
 • Grusplassar lokalisert ved
 • Engeset skule, eigar Engesetdal bygdelag
 • Glomset skule, eigar Glomset IL
 • Utvikbygda grendehus, eigar Utvikbygda vel- og idrettsforeining

Volleyball

Her finn du sandvolleyballbane

 • Volsdalsberga
 • Kolvikbakken ungdomsskole
 • Fagerlia
 • Sandingane i Spjelkavik
 • Emblemssanden
Til toppen