Ballplassar

Det er mange stadar det er tilrettelagde for ballspel i Ålesund - her har vi forsøkt å lage ei oversikt.

 Ballbingar (nærmiljøanlegg)

Ballfelt/løkker 

Ballfelt finst på alle skolar og i mange byggefelt. Det finst også på mange leikeplassar.

Volleyball

Ballplassar på skulane

På barne- og ungdomsskolane er det som oftast både fotballbane og ballbinge, -felt eller -løkke. Sjå oversikta over skolar.

 

Ansvarleg for tenesta