Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Hovudnummeret til Ålesund kommune er
70 16 20 00. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Utanlandsk søkar

Utanlandsk søkar

Som utanlandsk søkar må du oppfylle nokre krav for at vi kan vurdere søknaden din på ei ledig stilling.

  • Du må beherske norsk skriftleg og munnleg
  • Søknaden må skrivast på norsk
  • Attestar og vitnemål skal vere oversett til norsk
  • Du må gyldig opphalds- og arbeidstillating · Du må leggje ved godkjenning frå NOKUT på utanlandsk utdanning, sjå www.nokut.no
  • Krev stillinga du søker på godkjenning/autorisasjon, må du leggje ved denne godkjenninga. Dette gjeld spesielt for helsepersonell. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell gjev slik godkjenning, sjå www.sak.no.

Alle stillingar i Ålesund kommune blir lyst ut offentleg.

Om opphalds- og arbeidstillating

Borgarar frå nordiske land har automatisk arbeids- og opphaldstillating.

Borgarar frå EU og EØS-land treng ikkje søkje om opphaldstillating, men må registrere seg hos politiet dersom dei ynskjer å opphalde seg i Norge i meir enn tre månader.

Borgarar frå øvrige land i verden: Arbeidssøkarar frå land utanfor EU/EØS må ha eit skriftleg tilbod om arbeid for å få opphaldstillating i Norge. Vilkåra for å få innvilga opphaldstillating varierer i forhold til kva type stilling eller yrke det er snakk om. Les meir på UDI si heimeside: http://www.udi.no/

Om godkjenning av kompetanse

Arbeidssøkarar, både norske og utanlandske, som har utdanning frå utlandet, må leggje ved ei godkjenning frå NOKUT i søknaden sin.

I enkelte yrker krev det ein autorisasjon føretatt av ein offentlig myndighet for at du skal få jobb i Norge (for eksempel lærar eller sjukepleiar). Statens autorisasjonskontor for helsepersonell er ei eining under Helsedirektoratet og gjev slik profesjonsgodkjenning for helsepersonell.

Til toppen