Bli lærling hos oss

Bli lærling hos oss

Kommunen sitt lærlingprogram er retta mot helsearbeidarfaget, barne – og ungdomsarbeidarfaget, IKT-servicefaget, aktivitørfaget og institusjonskokkfaget.

Søk læreplass hos oss.

Vi har ein lang og god tradisjon med fagopplæring. Kommunen er medlem i eit aktivt opplæringskontor som driv eit omfattande informasjons, rekrutterings – og rettleiingsarbeid mot lærlingar. Behovet for faglært arbeidskraft vil auke og vi vil difor jobbe for å auke tal på lærlingplassar i aktuelle fag.

For meir informasjon, sjå:

Sunnmøre kommunale opplæringskontor

Nordre Ålesund Opplæringskontor

Til toppen