Når du som pasient, bruker eller pårørende trenger hjelp til å klage

Du kan kontakte pasient- og brukerombudet hvis du er misfornøyd med helsehjelpen du har fått, eller om du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende.

Hender. Ein pleiar hjelp ein eldre person. - Klikk for stort bilete Shutterstock

Pasient- og brukerombudet kan gi råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, og de kan noen ganger bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Ombudet sine tjenester er gratis, og du kan velge å være anonym.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Møre og Romsdal kan du ta kontakt slik:

Ta kontakt 

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal
Tlf. 71 57 09 00 / 40 50 16 00
e-post: mr@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post)
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Besøksadresse: Astrupsgate 9, 6509 Kristiansund