Aktuelle tilbod for pårørande

Her finn du blant anna tips og råd, kunnskap og oversikt over rettigheiter og lokale hjelpetilbod for deg som er pårørande. 

Ingen er viktigare i livet til den som er sjuk, enn de som er nær når livet blir vanskeleg. Du bidreg, og di støtte er svært viktig.

Det er naturleg å reagere når ein nær blir råka av sjukdom. Når noko angår oss kan det vekke mykje kjensler. Mange opplev at forholdet til den sjuke endrar seg. Det er viktig å finne gode løysingar når sjukdom blir ein del av kvardagslivet.

Nyttige hjelpetelefoner nasjonalt og lokalt (PDF, 829 kB)

Lokale hjelpetilbod til deg som er pårørande

I Ålesund kommune er det fleire stader du kan ta kontakt dersom du treng det.

LPP: Pårørandetilbod i Ålesund og omegn  - støtte og informasjon om lokale hjelpetilbod.

Pårørandekoordinator i Ålesund kommune - støtte og informasjon om lokale hjelpetilbod.

Kreftkoordinator i Ålesund kommune - støtte og informasjon om lokale hjelpetilbod.

NFU Ålesund og omegn - interesseorganisasjon av og for menneske med utviklingshemming, pårørande og interesserte.

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet - nettverk for unge slagramma og deira pårørande.

Nasjonalforeningen Ålesund og omegn demensforening

LEVE Møre og Romsdal - foreining for etterlatne etter sjølvmord.

Autismeforeningen Møre og Romsdal (ASD) -  en sammenslutting av menneske med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørande, fagfolk og andre interesserte. 

Andre tilbod

Barn og unge som pårørande

Unge pårørende

Kreftforeningen

Barns beste - nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørande 

Organisasjonen vaksne for barn

Snakketøyet

Helsedirektoratet - rettleiar støttetiltak for barn som pårørande

Helsestasjonen for ungdom

Skolehelsetenesta

116 111 - Alarmtelefonen for barn og unge

Vaksne pårørande

Helsedirektoratet - rettleiar for pårørande

PIO - pårørandesenteret i Oslo

Landsforeningen for pårørande innan psykisk helse (LPP)

Organisasjonen Mental helse

Mental helse hjelpetelefon

Kreftforeningen

For pårørande til fangar

Rådgivning om eteforstyrring

Rustelefonen

Kirkens SOS

Ansvarleg for tenesta