Tannlege

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta.

Offentleg tannhelseteneste

  • Gir gratis tannhelseteneste til barn og ungdom (0-18 år), psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie.
  • Gir 19-20 åringar tilbod om undersøking og tannbehandling til 25% av offentlege takstar.
  • Gir tilbod om undersøking og tannbehandling til personar i rusomsorg.

Her finn du kontaktinformasjon til tannklinikkane.

Distriktstannklinikkar i Ålesund

Distriktstannklinikkkar
Klinikk Adresse Telefon E-post
Ålesund kompetanseklinikk Notenesgata 6 Tlf.: 71 28 48 00 tkalesund@mrfylke.no
Distriktstannklinikken Ørskog Ørskog Tlf.: 71 28 49 00 tkorskog@mrfylke.no
Distriktstannklinikken Harøy Austrevegen 33 Tlf.: 71 28 49 25 tkharoy@mrfylke.no