Trinn 9: Tidsavgrensa opphald

Har du i periodar omfattande behov for helse- og omsorgstenester, får du tidsavgrensa opphald i institusjon.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.
To damer som nøstar opp garn - Klikk for stort bileteFoto frå Eidet omsorgssenter, Tone Molnes

Ålesund kommune har tidsavgrensa tilbod som​​

 • Førebygger funksjonsfall hos innbyggjarane​​
 • Rehabiliterer innbyggjarar etter funksjonsfall og førebygger at behovet for meir inngripande hjelpetiltak​ aukar​
 • Avlastar og støttar pårørande som står i omfattande omsorgsoppgåver over tid. Målet er å hindre overbelastning ved at omsorgsytar får nødvendig fritid, ferie og moglegheit til å delta i vanlege aktivitetar​
 • Heilskapleg og tverrfagleg utgreiing for å avklare rett innsats​​​
 • Kommunal akutt døgnhjelp (ØHD), som gir eit godt alternativ til sjukehusinnlegging for pasientar som er vurdert av lege og er sett på som å vere medisinsk avklart​
 • Gir medisinsk behandling og omsorg ved livets slutt​

Tidsavgrensa opphald​

 • Rehabiliteringsopphald​
 • Behandling- og observasjonsopphald ​
 • Utredningsopphald​
 • Avklaringsopphald (etter sjukehusinnleggelse ved Åse helsehus)​
 • Omsorg ved livets slutt (palliativ behandling)​
 • Avlastningsopphald demens og somatikk​
 • Døgnavlastning for barn/unge/vaksne i institusjon ​

​Kommunalt akutt døgnopphald (ØHD)​

 • Pasientar med tidsavgrensa behov for observasjon og behandling ​

Legevakt​

 • Observasjonssenger​​

Digitale løysingar 

 • Tryggleik- og varslingsanlegg
 • Velferdsteknologi tilpassa behova til tenestemottakar
 • Moglegheit for å ta med teknologi som ein brukar heime inn på korttidsopphald